Chuyên đề Xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở Công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I 1SỰ CẦN THIẾT CỦA HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN VÀ THỰC TRẠNG BÁO CÁO KẾ TOÁN Ở CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG 1I- SỰ CẦN THIẾT CỦA HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN TRONG DOANH NGHIỆP DU LỊCH: 11. Đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch : 12. Sự cần thiết của hệ thống báo cáo bộ phận trong doanh nghiệp du lịch: 22.2.1 Khái niệm, đặc điểm của báo cáo bộ phận: 22.2.2 Một số khái niệm được sử dụng trong việc lập báo cáo bộ phận: 32.2.3 Các hình thức báo cáo bộ phận trong doanh nghiệp du lịch : 32.2.3.1 Báo cáo bộ phận lập theo loại hình dịch vụ : 32.2.3.2 Báo cáo thu nhập toàn doanh nghiệp: 42.2.4 Tác dụng của báo cáo bộ phận: 5II- THỰC TRẠNG VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN Ở CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG: 5A- Giới thiệu chung về Công Ty Du Lịch Việt Nam Tại Đà Nẵng: 5I.Quá trình hình thành, phát triển, lĩnh vực kinh doanh, chức năng, nhiệm vụ của Công ty : 51. Quá trình hình thành và phát triển: 52. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty : 63. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty : 7II. Tổ chức quản lý ở Công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng : 71. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty : 72. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban: 8III. Tổ chức công tác kế toán ở Công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng : 101. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty : 102.Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán: 103. Hình thức kế toán: 11B- Thực trạng về hệ thống báo cáo kế toán ở công ty du lịch việt nam tại đà nẵng 12I- Thực trạng công tác lập kế hoạch tại Công ty : 12II- Hệ thống báo cáo kế toán ở các đơn vị trực thuộc: 151. Báo cáo kế toán hằng tuần: 162. Báo cáo chi phí, kết quả hoạt động kinh doanh hằng quí: 192.1 Báo cáo chi phí: 192.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh : 22III- Công tác thống kê tại Công ty : 231. Thống kê số khách, ngày khách : 232. Thống kê doanh thu: 25IV- Nhận xét về hệ thống báo cáo kế toán của Công ty : 271. Ưu điểm: 272. Nhược điểm : 27 PHẦN II 29XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN PHỤC VỤ QUẢN LÝ NỘI BỘ Ở CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG 29I. Xây dựng báo cáo bộ phận tại các khách sạn trực thuộc Công ty : 292 Lập báo cáo bộ phận: 38II. Xây dựng báo cáo bộ phận tại các chi nhánh: 39III. Xây dựng báo cáo bộ phận tại Xí nghiệp vận chuyển du lịch : 42IV. Xây dựng báo cáo thu nhập toàn Công ty : 45K

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I 1

SỰ CẦN THIẾT CỦA HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN VÀ THỰC TRẠNG BÁO CÁO KẾ TOÁN Ở CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG 1

I- SỰ CẦN THIẾT CỦA HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN TRONG DOANH NGHIỆP DU LỊCH: 1

1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch : 1

2. Sự cần thiết của hệ thống báo cáo bộ phận trong doanh nghiệp du lịch: 2

2.2.1 Khái niệm, đặc điểm của báo cáo bộ phận: 2

2.2.2 Một số khái niệm được sử dụng trong việc lập báo cáo bộ phận: 3

2.2.3 Các hình thức báo cáo bộ phận trong doanh nghiệp du lịch : 3

2.2.3.1 Báo cáo bộ phận lập theo loại hình dịch vụ : 3

2.2.3.2 Báo cáo thu nhập toàn doanh nghiệp: 4

2.2.4 Tác dụng của báo cáo bộ phận: 5

II- THỰC TRẠNG VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN Ở CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG: 5

A- Giới thiệu chung về Công Ty Du Lịch Việt Nam Tại Đà Nẵng: 5

I.Quá trình hình thành, phát triển, lĩnh vực kinh doanh, chức năng, nhiệm vụ của Công ty : 5

1. Quá trình hình thành và phát triển: 5

2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty : 6

3. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty : 7

II. Tổ chức quản lý ở Công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng : 7

1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty : 7

2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban: 8

III. Tổ chức công tác kế toán ở Công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng : 10

1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty : 10

2.Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán: 10

3. Hình thức kế toán: 11

B- Thực trạng về hệ thống báo cáo kế toán ở công ty du lịch việt nam tại đà nẵng 12

I- Thực trạng công tác lập kế hoạch tại Công ty : 12

II- Hệ thống báo cáo kế toán ở các đơn vị trực thuộc: 15

1. Báo cáo kế toán hằng tuần: 16

2. Báo cáo chi phí, kết quả hoạt động kinh doanh hằng quí: 19

2.1 Báo cáo chi phí: 19

2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh : 22

III- Công tác thống kê tại Công ty : 23

1. Thống kê số khách, ngày khách : 23

2. Thống kê doanh thu: 25

IV- Nhận xét về hệ thống báo cáo kế toán của Công ty : 27

1. Ưu điểm: 27

2. Nhược điểm : 27

PHẦN II 29

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO BỘ PHẬN PHỤC VỤ QUẢN LÝ NỘI BỘ Ở CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG 29

I. Xây dựng báo cáo bộ phận tại các khách sạn trực thuộc Công ty : 29

2 Lập báo cáo bộ phận: 38

II. Xây dựng báo cáo bộ phận tại các chi nhánh: 39

III. Xây dựng báo cáo bộ phận tại Xí nghiệp vận chuyển du lịch : 42

IV. Xây dựng báo cáo thu nhập toàn Công ty : 45

K

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY