Chuyên đề Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty bánh kẹo Hải Châu giai đoạn 2011-2015

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 31. Tính cấp thiết của đề tài 32. Mục tiêu nghiên cứu 33. Đối tượng nghiên cứu : 34. Phạm vi nghiên cứu : 45. Phương pháp nghiên cứu : 46.Kết cấu chuyên đề: 4CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 51.1 Tổng quan về chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp 51.1.1 Sự ra đời và phát triển của chiến lược kinh doanh 51.1.2 Khái niệm chiến lược kinh doanh 61.1.3 Các đặc trưng của chiến lược kinh doanh 71.1.4 Ý nghĩa của chiến lược kinh doanh 81.1.5 Phân loại chiến lược kinh doanh 91.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp. 101.2.1 Môi trường vĩ mô: 101.2.2 Môi trường vi mô: 141.2.3 Mô hình phân tích chiến lược 15CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2015 182.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 182.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty 202.1.3 Các nguồn lực của công ty 212.2. Phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty bánh kẹo Hải Châu trong giai đoạn 2011- 2015 232.2.1. Xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011 - 2015 232.2.2. Xác định các nhiệm vụ của chiến lược kinh doanh của công ty giai đoạn 2011 - 2015. 242.3. Phân tích môi trường kinh doanh của công ty 252.3.1 Phân tích môi trường bên ngoài 252.3.2 Phân tích môi trường bên trong 282.4. Căn cứ để lựa chọn chiến lược kinh doanh 30CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU GIAI ĐOẠN 2011-2015 363.1. Xây dựng các phương án chiến lược kinh doanh 363.1.1. Sử dụng mô hình cặp sản phẩm - thị trường của công ty so sánh với các đối thủ cạnh tranh lớn 363.1.1. Các chiến lược kinh doanh dự thảo 383.2. Các giải pháp cho chiến lược kinh doanh. 383.2.1. Các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích môi trường bên trong và bên ngoài công ty 403.2.2 Các giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng các phương án chiến lược 413.2.3 Các giải pháp hoàn thiện công tác lựa chọn chiến lược 433.2.4 Các giải pháp hoàn thiện công tác kiếm soát xây dựng chiến lược. 443.3. Các kiến nghị nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty bánh kẹo Hải Châu giai đoạn 2011- 2015. 443.4 Nhận xét và đề xuất về môn học 45KẾT LUẬN 47TÀI LIỆU THAM KHẢO 48

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

1. Tính cấp thiết của đề tài 3

2. Mục tiêu nghiên cứu 3

3. Đối tượng nghiên cứu : 3

4. Phạm vi nghiên cứu : 4

5. Phương pháp nghiên cứu : 4

6.Kết cấu chuyên đề: 4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 5

1.1 Tổng quan về chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp 5

1.1.1 Sự ra đời và phát triển của chiến lược kinh doanh 5

1.1.2 Khái niệm chiến lược kinh doanh 6

1.1.3 Các đặc trưng của chiến lược kinh doanh 7

1.1.4 Ý nghĩa của chiến lược kinh doanh 8

1.1.5 Phân loại chiến lược kinh doanh 9

1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp. 10

1.2.1 Môi trường vĩ mô: 10

1.2.2 Môi trường vi mô: 14

1.2.3 Mô hình phân tích chiến lược 15

CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2015 18

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 18

2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty 20

2.1.3 Các nguồn lực của công ty 21

2.2. Phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty bánh kẹo Hải Châu trong giai đoạn 2011- 2015 23

2.2.1. Xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011 - 2015 23

2.2.2. Xác định các nhiệm vụ của chiến lược kinh doanh của công ty giai đoạn 2011 - 2015. 24

2.3. Phân tích môi trường kinh doanh của công ty 25

2.3.1 Phân tích môi trường bên ngoài 25

2.3.2 Phân tích môi trường bên trong 28

2.4. Căn cứ để lựa chọn chiến lược kinh doanh 30

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU GIAI ĐOẠN 2011-2015 36

3.1. Xây dựng các phương án chiến lược kinh doanh 36

3.1.1. Sử dụng mô hình cặp sản phẩm - thị trường của công ty so sánh với các đối thủ cạnh tranh lớn 36

3.1.1. Các chiến lược kinh doanh dự thảo 38

3.2. Các giải pháp cho chiến lược kinh doanh. 38

3.2.1. Các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích môi trường bên trong và bên ngoài công ty 40

3.2.2 Các giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng các phương án chiến lược 41

3.2.3 Các giải pháp hoàn thiện công tác lựa chọn chiến lược 43

3.2.4 Các giải pháp hoàn thiện công tác kiếm soát xây dựng chiến lược. 44

3.3. Các kiến nghị nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty bánh kẹo Hải Châu giai đoạn 2011- 2015. 44

3.4 Nhận xét và đề xuất về môn học 45

KẾT LUẬN 47

TÀI LIỆU THAM KHẢO 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY