Chuyên đề Xác định mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và các phương thức thanh toán quốc tế hàng nhập sử dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Cầu Giấy

Mục lụcLời nói đầu 1Chương I: Tỷ giá hối đoái và các phương thức thanh toán quốc tế 31.1.Tỷ giá hối đoái 31.1.1.Khái niệm chung về tỷ giá hối đoái : 31.1.1.1. Khái niệm 31.1.1.2. Phân biệt các loại tỷ giá: 41.1.2. Lý thuyết các mô hình tiền tệ xác định tỷ giá: 71.1.2.1. Mô hình tiền tệ giá linh hoạt: 71.1.2.2.Mô hình giá cứng của Dorn Busch: 91.1.2.3Mô hình chênh lệch lãi suất thực của Frankel: 101.2. Lý thuyết về các phương thức thanh toán quốc tế sử dụng tại Ngân hàng . 121.2.1.Phương thức chuyển tiền (remittance): 121.2.1.1Khái niệm: 121.2.1.2.Phân loại 131.2.1.3.Ý nghĩa 131.2.2.Phương thức tín dụng dự phòng (L/C) : 141.2.2.1Khái niệm: 141.2.2.2 Phân loại : theo công dụng của thư tín dụng. 151.2.2.3. Phạm vi sử dụng của tín dụng dự phòng: 161.2.3. Phương thức thanh toán nhờ thu (Collection): 171.2.3.1. Phương thức thanh toán nhờ thu trơn: 171.2.3.2. Phương thức nhờ thu kèm chứng từ : 18Chương II : Xem xét mối quan hệ của tỷ giá và các phương thức thanh toán quốc tế đối với hàng nhập sử dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Cầu Giấy : 192.1. Các chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam và sự biến động của tỷ giá từ năm 2004-2006. 192.1.1.1Thời kỳ thả nối tỷ giá hối đoái : 192.1.1.2.Một chính sách tỷ giá hối đoái tự chủ theo cơ chế thị trường (1992-1995). 202.1.1.3.Thời kỳ 1996-1998 : 212.1.1.4.Thời kỳ từ 1999 đến nay : 222.1.2.Sự biến động của tỷ giá trong những năm 2003-2006: 222.2.Xem xét mối quan hệ của tỷ giá và các phương thức thanh toán quốc tế hàng nhập dựa vào các mô hình kinh tế lượng. 232.2.1.Tình hình hoạt động của Ngân hàng và của phòng xuất nhập khẩu : 232.2.1.1.Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng : 232.2. 1.2. Tình hình kinh doanh của phòng xuất nhập khẩu : 242.2. 2. Các dạng mô hình đề xuất và ước lượng lựa chọn mô hình phù hợp 242.2.2.1. Các dạng mô hình đề xuất : 242.2.2.2. Ước lượng, phân tích và lựa chọn mô hình phù hợp : 26Chương III : Một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cầu Giấy 483.1.Một số giải pháp : 483.1.1.Đẩy mạnh hoạt động Marketing 483.1.2.Phát triển hơn nữa mối quan hệ với các Ngân hàng đại lý : 493.1.3.Đổi mới chính sách khách hàng : 493.1.4.Tăng cường đầu tư hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng : 493.1.5.Thường xuyên bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ cho cán bộ thanh toán quốc tế. 503.2. Một số kiến nghị : 50Kết luận 52

Mục lục

Lời nói đầu 1

Chương I: Tỷ giá hối đoái và các phương thức thanh toán quốc tế 3

1.1.Tỷ giá hối đoái 3

1.1.1.Khái niệm chung về tỷ giá hối đoái : 3

1.1.1.1. Khái niệm 3

1.1.1.2. Phân biệt các loại tỷ giá: 4

1.1.2. Lý thuyết các mô hình tiền tệ xác định tỷ giá: 7

1.1.2.1. Mô hình tiền tệ giá linh hoạt: 7

1.1.2.2.Mô hình giá cứng của Dorn Busch: 9

1.1.2.3Mô hình chênh lệch lãi suất thực của Frankel: 10

1.2. Lý thuyết về các phương thức thanh toán quốc tế sử dụng tại Ngân hàng . 12

1.2.1.Phương thức chuyển tiền (remittance): 12

1.2.1.1Khái niệm: 12

1.2.1.2.Phân loại 13

1.2.1.3.Ý nghĩa 13

1.2.2.Phương thức tín dụng dự phòng (L/C) : 14

1.2.2.1Khái niệm: 14

1.2.2.2 Phân loại : theo công dụng của thư tín dụng. 15

1.2.2.3. Phạm vi sử dụng của tín dụng dự phòng: 16

1.2.3. Phương thức thanh toán nhờ thu (Collection): 17

1.2.3.1. Phương thức thanh toán nhờ thu trơn: 17

1.2.3.2. Phương thức nhờ thu kèm chứng từ : 18

Chương II : Xem xét mối quan hệ của tỷ giá và các phương thức thanh toán quốc tế đối với hàng nhập sử dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Cầu Giấy : 19

2.1. Các chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam và sự biến động của tỷ giá từ năm 2004-2006. 19

2.1.1.1Thời kỳ thả nối tỷ giá hối đoái : 19

2.1.1.2.Một chính sách tỷ giá hối đoái tự chủ theo cơ chế thị trường (1992-1995). 20

2.1.1.3.Thời kỳ 1996-1998 : 21

2.1.1.4.Thời kỳ từ 1999 đến nay : 22

2.1.2.Sự biến động của tỷ giá trong những năm 2003-2006: 22

2.2.Xem xét mối quan hệ của tỷ giá và các phương thức thanh toán quốc tế hàng nhập dựa vào các mô hình kinh tế lượng. 23

2.2.1.Tình hình hoạt động của Ngân hàng và của phòng xuất nhập khẩu : 23

2.2.1.1.Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng : 23

2.2. 1.2. Tình hình kinh doanh của phòng xuất nhập khẩu : 24

2.2. 2. Các dạng mô hình đề xuất và ước lượng lựa chọn mô hình phù hợp 24

2.2.2.1. Các dạng mô hình đề xuất : 24

2.2.2.2. Ước lượng, phân tích và lựa chọn mô hình phù hợp : 26

Chương III : Một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cầu Giấy 48

3.1.Một số giải pháp : 48

3.1.1.Đẩy mạnh hoạt động Marketing 48

3.1.2.Phát triển hơn nữa mối quan hệ với các Ngân hàng đại lý : 49

3.1.3.Đổi mới chính sách khách hàng : 49

3.1.4.Tăng cường đầu tư hiện đại hoá công nghệ Ngân hàng : 49

3.1.5.Thường xuyên bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ cho cán bộ thanh toán quốc tế. 50

3.2. Một số kiến nghị : 50

Kết luận 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY