Chuyên đề Vốn kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5

MỤC LỤCChương I Vốn kinh doanh và sự cần thiết phảI nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 51.1 Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 51.1.1 Vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 5 1.1.1.1 Đặc trưng VKD. 7 1.1.1.2 Thành phần của VKD. 71.1.2 Nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp 101.2 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 121.2.1 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 121.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VKD của DN 12 1.2.2.1 Hiệu suất sử dụng VCĐ. 12 1.2.2.2 Hiệu suất sử dụng VLĐ.14 1.2.2.3 Hiệu suất sử dụng VKD.151.2.3 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng VKD của DN trong nền kinh tế thị trường 171.3 Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 181.3.1 Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng VKD 181.3.2 Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 19Chương II Thực trạng vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 212.1 Khái quát về công ty cổ phần đầu tư và xây dựng18.5 212.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 212.1.2 Tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý 21 2.1.3 Đặc điểm tổ chức SXKD.24 2.1.4 Tình hình hết quả hoạt động SXKD một vài năm gần đây.27 2.2 Tình hình vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 18.5 292.2.1 Một số thuận lợi và khó khăn của công ty 29 2.2.1.1 Một số thuận lợi của công ty.29 2.2.1.2 Một số khó khăn của công ty.30 2.2.2 Tình hình tổ chức, sử dụng vốn kinh doanh của công ty 31 2.2.3 Tình hình tổ chức, sử dụng và hiệu quả sử dụng VCĐ.38 2.2.3.1 Tình hình tổ chức sử dụng VCĐ.38 2.2.3.2 Hiệu suất sử dụng VCĐ.42 2.2.4 Tình hình tổ chức sử dụng và hiệu quả sử dụng VLĐ.44 2.2.4.1 Tình hình tổ chức sử dụng VLĐ.45 2.2.4.2 Hiệu suất sử dụng VLĐ.52 2.2.5 Đánh giá hiệu suất sử dụng VKD.54 2.2.6 Những thành tích đạt được trong việc tổ chức sử dụng VKD.57 2.2.7 Một số tồn tại trong việc tổ chức sử dụng VKD.58 Chương III Một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5. 603.1 Phương hướng phát triển sản xuất của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 trong thời gian tới 603.2 Một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý, sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 62 3.3 Một số kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp trên 69

MỤC LỤC

Chương I Vốn kinh doanh và sự cần thiết phảI nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 5

1.1 Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 5

1.1.1 Vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 5

1.1.1.1 Đặc trưng VKD. 7

1.1.1.2 Thành phần của VKD. 7

1.1.2 Nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp 10

1.2 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 12

1.2.1 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 12

1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VKD của DN 12

1.2.2.1 Hiệu suất sử dụng VCĐ. 12

1.2.2.2 Hiệu suất sử dụng VLĐ.14

1.2.2.3 Hiệu suất sử dụng VKD.15

1.2.3 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng VKD của DN trong nền kinh tế thị trường 17

1.3 Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 18

1.3.1 Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng VKD 18

1.3.2 Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 19

Chương II Thực trạng vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 21

2.1 Khái quát về công ty cổ phần đầu tư và xây dựng18.5 21

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 21

2.1.2 Tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý 21

2.1.3 Đặc điểm tổ chức SXKD.24

2.1.4 Tình hình hết quả hoạt động SXKD một vài năm gần đây.27

2.2 Tình hình vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 18.5 29

2.2.1 Một số thuận lợi và khó khăn của công ty 29

2.2.1.1 Một số thuận lợi của công ty.29

2.2.1.2 Một số khó khăn của công ty.30

2.2.2 Tình hình tổ chức, sử dụng vốn kinh doanh của công ty 31

2.2.3 Tình hình tổ chức, sử dụng và hiệu quả sử dụng VCĐ.38

2.2.3.1 Tình hình tổ chức sử dụng VCĐ.38

2.2.3.2 Hiệu suất sử dụng VCĐ.42

2.2.4 Tình hình tổ chức sử dụng và hiệu quả sử dụng VLĐ.44

2.2.4.1 Tình hình tổ chức sử dụng VLĐ.45

2.2.4.2 Hiệu suất sử dụng VLĐ.52

2.2.5 Đánh giá hiệu suất sử dụng VKD.54

2.2.6 Những thành tích đạt được trong việc tổ chức sử dụng VKD.57

2.2.7 Một số tồn tại trong việc tổ chức sử dụng VKD.58

Chương III Một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5. 60

3.1 Phương hướng phát triển sản xuất của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 trong thời gian tới 60

3.2 Một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý, sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.5 62

3.3 Một số kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp trên 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY