Chuyên đề Vận dụng phương pháp thống kê đánh giá chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Hà Tây cũ (khu vực Hà Nội 2 hiện nay) giai đoạn 2005 - 2007 và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời gian tới

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU 2

DANH MỤC ĐỒ THỊ 4

LỜI MỞ ĐẦU 5

CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC 7

1.1. Khái niệm, ý nghĩa của việc nghiên cứu nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực 7

1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực 7

1.1.2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu nguồn nhân lực 8

1.2. Những đặc trưng cơ bản về nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực 9

1.2.1. Đặc điểm sinh học 9

1.2.2. Đặc điểm về số lượng 10

1.2.3. Đặc điểm chất lượng nguồn nhân lực 10

1.3. Một số chỉ tiêu về chất lượng nguồn nhân lực 12

1.3.1. Tình trạng sức khỏe của nguồn nhân lực (thể chất, tinh thần) 12

1.3.2. Trình độ học vấn của nguồn nhân lực 12

1.3.3. Trình độ chuyên môn kỹ thuật của nguồn nhân lực 13

CHƯƠNG 2 – VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH HÀ TÂY CŨ (KHU VỰC HÀ NỘI 2 HIỆN NAY) GIAI ĐOẠN 2005 – 2007 15

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 15

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 15

2.1.1.1. Vị trí địa lý 15

2.1.1.2. Khí hậu 15

2.1.1.3. Tài nguyên đất và nguồn nước 15

2.1.1.4. Hệ thống giao thông 16

2.1.1.5. Về cảnh quan, di tích lịch sử 16

2.1.2. Điều kiện xã hội 17

2.1.2.1. Dân số, lao động 17

2.1.2.2. Một số nét cơ bản về làng nghề tỉnh Hà Tây (cũ) 17

2.1.3. Tình hình phát triển kinh tế của tỉnh trong những năm qua. 17

2.1.3.1. Tăng trưởng kinh tế. 17

2.1.3.2. Tổng thu chi ngân sách 18

2.1.3.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 19

2.1.3.4. Tổng vốn đầu tư thực hiện. 19

2.2. Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Hà Tây cũ (khu vực Hà Nội 2 hiện nay) giai đoạn 2005 – 2007. 20

2.2.1. Những yếu tố cơ bản tác động đến chất lượng nguồn nhân lực

2.2.1.1. Phát triển dân số và lao động. 20

2.2.1.2. Giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực. 24

2.2.1.3. Bảo vệ chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần người lao động. 24

2.2.1.4. Mức sống dân cư. 25

2.2.1.5. Tăng trưởng kinh tế. 27

2.2.2. Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh. 28

2.2.2.1. Lực lượng lao động đang làm việc phân theo độ tuổi. 28

2.2.2.2. Về trình độ chuyên môn đã qua đào tạo của lực lượng lao động đang tham gia hoạt động kinh tế. 29

2.2.2.3. Trình độ chuyên môn của lực lượng lao động phân theo giới tính. 30

2.2.2.4. Chất lượng lực lượng lao động đang tham gia hoạt động kinh tế phân theo cấp quản l. 31

2.2.2.5. Chất lượng lực lượng lao động đang tham gia hoạt động kinh tế trong các loại hình kinh tế. 32

2.2.2.6. Chất lượng lực lượng lao động đang tham gia hoạt động kinh tế phân theo ngành kinh tế. 34

2.2.2.7. Chất lượng nguồn nhân lực trong các làng nghề của tỉnh Hà Tây cũ (khu vực Hà Nội 2 hiện nay) giai đoạn 2005 - 2007. 55

2.2.2.8. Về phẩm chất đạo đức nguồn nhân lực của tỉnh Hà Tây cũ (khu vực Hà Nội 2 hiện nay). 59

2.2.3. Một số tồn tại của nguồn nhân lực tỉnh Hà Tây cũ (khu vực Hà Nội 2 hiện nay) qua nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực. 62

2.2.3.1. Những hạn chế của nguồn nhân lực tỉnh Hà Tây cũ. 62

2.2.3.2. Nguyên nhân. 63

2.2.4. Quan điểm của tỉnh về phát triển kinh tế đến năm 2020. 64

2.2.4.1. Quan điểm. 64

2.2.4.2. Các mục tiêu phát triển. 65

2.2.4.3. Định hướng phát triển ngành kinh tế chủ yếu. 65

CHƯƠNG 3 – MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH HÀ TÂY CŨ TRONG THỜI GIAN TỚI. 68

3.1. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao dân trí. 68

3.1.1. Đối với giáo dục phổ thông. 68

3.1.2. Phát triển hệ thống đào tạo nghề cho nguồn nhân lực và đào tạo

nguồn nhân lực có trình độ cao. 69

3.1.2.1. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề. 70

3.1.2.2. Phối hợp và liên kết tốt hơn giữa địa phương và các trường cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao. 70

3.1.2.3. Có chính sách khuyến khích học tập, nghiên cứu khoa học; phát

hiện đào tạo, bồi dưỡng và khuyến khích sử dụng nhân tài. 71

3.2. Tiếp tục nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực hiện có nhất là nguồn nhân lực đã qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật và thợ lành nghề. 71

3.2.1. Có chính sách, biện pháp tạo điều kiện cho lực lượng lao động đã qua

đào tạo có cơ hội làm việc rộng rãi. 71

3.2.2. Cần có chính sách thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân lành nghề. 71

3.2.3. Thu hút và sử dụng lao động đã qua đào tạo đến vùng nông thôn, nhất là các vùng còn khó khăn. 71

3.3. Nâng cao trạng thái sức khỏe của nguồn nhân lực (nâng cao thể lực). 72

3.3.1. Đối với tổ chức Nhà nước cần có chính sách điều kiện vĩ mô. 72

3.3.2. Đối với cộng đồng và cá nhân, gia đình. 72

3.4. Yếu tố phẩm chất, tâm lý xã hội của người lao động. 72

3.5. Tổ chức thực hiện. 73

KẾT LUẬN. 74

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY