Chuyên đề Vai trò của thành phần kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, thực trạng và giải pháp trong thu hút và sử dụng vốn đầu tư tực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment-FDI)

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Nội dung: 3

Chương một: Vai trò của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 3

I - Cơ sở nghiên cứu đề tài 3

1. Cơ sở lý luận: 3

2. Cơ sở thực tiễn: 4

II - Thực trạng của khu vực kinh tế có vốn dầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 5

1. Thực trạng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta hiện nay: 5

2. Những tồn tại và hạn chế: 12

3.nguyên nhân: 14

III - Tác động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với nước ta: 16

1. Tác động tích cực: 16

2. Tác động tiêu cực: 20

Chương 2: Các vấn đề thực tiển đặt ra trong thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 22

I- Giải pháp phát triển, tăng cường thu hút và sử dụng FDI 22

1. Giải pháp về chính trị 22

II- Triển vọng của kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 24

III - Kết luận: 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY