Chuyên đề Ứng dụng lý thuyết hệ thống vào môi trường kinh doanh của ngân hàng ngoại thương trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC Lời mở đầu 3 Phần 1: Cơ sở lý luận về môi trường kinh doanh và quan điểm hệ thống 41.1. Một số khái niệm về hệ thống và môi trường của hệ thống 41.1.1. Khái niệm về hệ thống 41.1.2. Môi trường của hệ thống 41.2. Môi trường kinh doanh và quan điểm hệ thống 4Phần 2: Thực trạng môi trường kinh doanh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam hiện nay 62.1. Đôi nét về Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (NHNT) 62.2. Ma trận SWOT rút gọn về môi trường kinh doanh của NHNT 6Phần 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao tính cạnh tranh của Ngân hàngNgoại thương Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 83.1. Xây dựng NHNT thành tập đoàn đầu tư tài chính đa năng 83.2. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiện ích và hiện đại 83.3. Mở rộng các dịch vụ ngân hàng quốc tế 93.4. Phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ kết hợp chăm lo, củng cố phát triển nguồn nhân lực 9Kết luận 10Danh mục tài liệu tham khảo 11

MỤC LỤC

Lời mở đầu 3

Phần 1: Cơ sở lý luận về môi trường kinh doanh và quan điểm hệ thống 4

1.1. Một số khái niệm về hệ thống và môi trường của hệ thống 4

1.1.1. Khái niệm về hệ thống 4

1.1.2. Môi trường của hệ thống 4

1.2. Môi trường kinh doanh và quan điểm hệ thống 4

Phần 2: Thực trạng môi trường kinh doanh của Ngân hàng Ngoại thương

Việt Nam hiện nay 6

2.1. Đôi nét về Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (NHNT) 6

2.2. Ma trận SWOT rút gọn về môi trường kinh doanh của NHNT 6

Phần 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao tính cạnh tranh của Ngân hàng

Ngoại thương Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 8

3.1. Xây dựng NHNT thành tập đoàn đầu tư tài chính đa năng 8

3.2. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiện ích và hiện đại 8

3.3. Mở rộng các dịch vụ ngân hàng quốc tế 9

3.4. Phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ kết hợp chăm lo, củng cố phát

triển nguồn nhân lực 9

Kết luận 10

Danh mục tài liệu tham khảo 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY