Chuyên đề Ứng dụng các quan điểm hệ thống trong chiến lược phát triển công ty TNHH Tân Cường Thành

MỤC LỤC Lời mở đầu 1. Cơ sở lý luận 1.1/ Khái niệm về hệ thống và sự cần thiết ứng dụng lý thuyết hệ thống vào quản trị doanh nghiệp 011.2/ Môi trường kinh doanh 011.3/ Quan điểm hệ thống 022. Thực trạng của Công ty TNHH Tân Cường Thành 022.1/ Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Tân Cường Thành 032.1.1/ Quá trình hình thành 032.1.2/ Quá trình phát triển 032.2/ Môi trường vĩ mô của Công ty 042.2.1/ Các yếu tố kinh tế 042.2.2/ Các yếu tố về chính trị và chính phủ 05 2.2.3/ Các yếu tố xã hội 05 2.2.4/ Các yếu tố tự nhiên 05 2.2.5/ Các yếu tố công nghệ 052.3/ Môi trường vi mô của Công ty 062.3.1/ Các đối thủ cạnh tranh 062.3.2/ Khách hàng 06 2.3.3/ Người cung ứng nguyên vật liệu 06 2.3.4/ Chính quyền địa phương, công đoàn và các tổ chức xã hội khác 062.4/ Hoàn cảnh nội bộ của Công ty 072.4.1/ Nguồn nhân lực 072.4.2/ Nghiên cứu và phát triển 07 2.4.3/ Sản xuất 07 2.4.4/ Tài chính – kế toán 07 2.4.5/ Marketing 07 2.4.6/ Nền nếp tổ chức 083. Một số chiến lược để phát triển Công ty TNHH Tân Cường Thành 093.1/ Chiến lược hoạt động của Công ty trong giai đoạn sắp tới 093.2/ Chiến lược sản phẩm 093.3/ Chiến lược Marketing 093.4/ Chiến lược đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển 103.5/ Chiến lược thâm nhập thị trường 10

MỤC LỤC

Lời mở đầu

1. Cơ sở lý luận

1.1/ Khái niệm về hệ thống và sự cần thiết ứng dụng lý thuyết hệ thống vào quản trị doanh nghiệp 01

1.2/ Môi trường kinh doanh 01

1.3/ Quan điểm hệ thống 02

2. Thực trạng của Công ty TNHH Tân Cường Thành 02

2.1/ Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Tân Cường Thành 03

2.1.1/ Quá trình hình thành 03

2.1.2/ Quá trình phát triển 03

2.2/ Môi trường vĩ mô của Công ty 04

2.2.1/ Các yếu tố kinh tế 04

2.2.2/ Các yếu tố về chính trị và chính phủ 05

2.2.3/ Các yếu tố xã hội 05

2.2.4/ Các yếu tố tự nhiên 05

2.2.5/ Các yếu tố công nghệ 05

2.3/ Môi trường vi mô của Công ty 06

2.3.1/ Các đối thủ cạnh tranh 06

2.3.2/ Khách hàng 06

2.3.3/ Người cung ứng nguyên vật liệu 06

2.3.4/ Chính quyền địa phương, công đoàn và các tổ chức xã hội khác 06

2.4/ Hoàn cảnh nội bộ của Công ty 07

2.4.1/ Nguồn nhân lực 07

2.4.2/ Nghiên cứu và phát triển 07

2.4.3/ Sản xuất 07

2.4.4/ Tài chính – kế toán 07

2.4.5/ Marketing 07

2.4.6/ Nền nếp tổ chức 08

3. Một số chiến lược để phát triển Công ty TNHH Tân Cường Thành 09

3.1/ Chiến lược hoạt động của Công ty trong giai đoạn sắp tới 09

3.2/ Chiến lược sản phẩm 09

3.3/ Chiến lược Marketing 09

3.4/ Chiến lược đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển 10

3.5/ Chiến lược thâm nhập thị trường 10

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY