Chuyên đề Tổng hợp kiến thức thực tập giáo trình sản xuất giống một số loài cá nước ngọt

MỤC LỤCLỜI CẢM TẠ iTÓM TẮT iiMỤC LỤC ivDANH SÁCH CÁC BẢNG viDANH SÁCH CÁC HÌNH viiDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viiiCHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 1 1.1 Giới thiệu 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1 1.3 Nội dung nghiên cứu 2CHƯƠNG II: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 3 2.1. Đặc điểm sinh học một số loài cá 3 2.1.1. Cá Rô đồng 3 2.1.2. Cá Chép 4 2.1.3. Cá Sặc Rằn 7 2.1.4. Cá Trê 9 2.1.5. Cá Mè Vinh 11 2.2. Giới thiệu tình hình sản xuất giống 13 2.3. Kích dục tố dùng trong sinh sản một số loài cá nước ngọt 15CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1. Thời gian và địa điểm thực tập 19 3.2. Vật liệu nghiên cứu 19 3.2.1. Trong sinh sản nhân tạo 19 3.2.2. Trong thử nghiệm ương cá chép 21 3.2.3. Trong tham quan các mô hình nuôi và sản xuất giống 21 3.3. Phương pháp nghiên cứu 22 3.3.1. Trong sinh sản nhân tạo 11 3.3.1. Bố trí thí nghiệm 22 3.3.1.1 Cá Rô đồng 223.3.1.2.Cá Chép 233.3.1.3. Cá Sặc Rằn 243.3.1.3. Cá Trê 253.3.1.3. Cá Mè Vinh 263.3.2. Phương pháp thu và phân tích mẫu trong sản xuất giống một số loài cá nước ngọt 273.3.3. Các chỉ tiêu theo dõi và tính toán trong sản xuất giống một số loài cá nước ngọt 283.4. Trong thử nghiệm ương cá chép 29 3.4.1. Bố trí thí nghiệm 29 3.4.2. Phương pháp thu và phân tích mẫu trong ương cá chép 29 3.4.3. Các chỉ tiêu theo dõi và tính toán 30 3.4.4. Trong tham quan các mô hình sản xuất giống 313.5. Xử lý số liệu 31CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Trong sinh sản nhân tạo 32 4.1.1. Các yếu tố môi trường trong bể đẻ và bể ấp 32 4.1.2. Cá chỉ tiêu trong sinh sản một số loài cá nước ngọt 32 4.2. Thử nghiệm ương cá chép .42 4.2.1 Ảnh hưởng của môi trường 42 4.2.2 Các chỉ tiêu của cá 43 4.3. Kết quả tham quan thực tế .44CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 51 5.1 Kết luận 51 5.2. Đề xuất 51TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC APHỤ LỤC BPHỤ LỤC C

MỤC LỤC

LỜI CẢM TẠ i

TÓM TẮT ii

MỤC LỤC iv

DANH SÁCH CÁC BẢNG vi

DANH SÁCH CÁC HÌNH vii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 1

1.1 Giới thiệu 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1

1.3 Nội dung nghiên cứu 2

CHƯƠNG II: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 3

2.1. Đặc điểm sinh học một số loài cá 3

2.1.1. Cá Rô đồng 3

2.1.2. Cá Chép 4

2.1.3. Cá Sặc Rằn 7

2.1.4. Cá Trê 9

2.1.5. Cá Mè Vinh 11

2.2. Giới thiệu tình hình sản xuất giống 13

2.3. Kích dục tố dùng trong sinh sản một số loài cá nước ngọt 15

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19

3.1. Thời gian và địa điểm thực tập 19

3.2. Vật liệu nghiên cứu 19

3.2.1. Trong sinh sản nhân tạo 19

3.2.2. Trong thử nghiệm ương cá chép 21

3.2.3. Trong tham quan các mô hình nuôi và sản xuất giống 21

3.3. Phương pháp nghiên cứu 22 3.3.1. Trong sinh sản nhân tạo 11

3.3.1. Bố trí thí nghiệm 22

3.3.1.1 Cá Rô đồng 22

3.3.1.2.Cá Chép 23

3.3.1.3. Cá Sặc Rằn 24

3.3.1.3. Cá Trê 25

3.3.1.3. Cá Mè Vinh 26

3.3.2. Phương pháp thu và phân tích mẫu trong sản xuất giống một số loài cá nước ngọt 27

3.3.3. Các chỉ tiêu theo dõi và tính toán trong sản xuất giống một số loài cá nước ngọt 28

3.4. Trong thử nghiệm ương cá chép 29

3.4.1. Bố trí thí nghiệm 29

3.4.2. Phương pháp thu và phân tích mẫu trong ương cá chép 29

3.4.3. Các chỉ tiêu theo dõi và tính toán 30

3.4.4. Trong tham quan các mô hình sản xuất giống 31

3.5. Xử lý số liệu 31

CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32

4.1 Trong sinh sản nhân tạo 32

4.1.1. Các yếu tố môi trường trong bể đẻ và bể ấp 32

4.1.2. Cá chỉ tiêu trong sinh sản một số loài cá nước ngọt 32

4.2. Thử nghiệm ương cá chép .42

4.2.1 Ảnh hưởng của môi trường 42

4.2.2 Các chỉ tiêu của cá 43

4.3. Kết quả tham quan thực tế .44

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 51

5.1 Kết luận 51

5.2. Đề xuất 51

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC A

PHỤ LỤC B

PHỤ LỤC C

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY