Chuyên đề Tổ chức tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại An Phát

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI AN PHÁT VỚI TỔ CHỨC TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÌNH GIÁ THÀNH 21.1 – Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng & Thương mại An Phát 21.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và hoạt động của Công ty 21.3. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 61.4. Đặc điểm chung về tổ chức kế toán của Công ty 71.4.1. Hình thức Tổ chức công tác kế toán tại Công ty: 71.4.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 9CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 12ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI AN PHÁT 122.1. Đặc điểm chung về tập hợp chi phí và tính giá thành của Công ty 122.1.1. Kế toán chi phí sản xuất: 122.1.2. Đối tương tập hợp chi phí sản xuất: 122.2. Tổ chức tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Đầu tư, Xây dựng & Thương mại An phát 132.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 132.2.2. Kế toán chi tiết chi phí nhân công trực tiếp 222.2.3. Kế toán sử dung máy thi công 322.2.4. Kế toán chi tiết chi phí sản xuất chung: 422.2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất tại Công ty CP Đầu tư – Xây dựng & Thương mại An Phát 49CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI AN PHÁT 603.1. Đánh gía chung công tác quản lý và hạch toán CP sản xuất và tính giá thành tại Công ty 603.2. Những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Đầu tư – Xây dựng & Thương mại An Phát 61KẾT LUẬN 66

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI AN PHÁT VỚI TỔ CHỨC TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÌNH GIÁ THÀNH 2

1.1 – Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng & Thương mại An Phát 2

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và hoạt động của Công ty 2

1.3. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 6

1.4. Đặc điểm chung về tổ chức kế toán của Công ty 7

1.4.1. Hình thức Tổ chức công tác kế toán tại Công ty: 7

1.4.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 9

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 12

ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI AN PHÁT 12

2.1. Đặc điểm chung về tập hợp chi phí và tính giá thành của Công ty 12

2.1.1. Kế toán chi phí sản xuất: 12

2.1.2. Đối tương tập hợp chi phí sản xuất: 12

2.2. Tổ chức tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Đầu tư, Xây dựng & Thương mại An phát 13

2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 13

2.2.2. Kế toán chi tiết chi phí nhân công trực tiếp 22

2.2.3. Kế toán sử dung máy thi công 32

2.2.4. Kế toán chi tiết chi phí sản xuất chung: 42

2.2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất tại Công ty CP Đầu tư – Xây dựng & Thương mại An Phát 49

CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI AN PHÁT 60

3.1. Đánh gía chung công tác quản lý và hạch toán CP sản xuất và tính giá thành tại Công ty 60

3.2. Những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Đầu tư – Xây dựng & Thương mại An Phát 61

KẾT LUẬN 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY