Chuyên đề Tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty in thương mại và dịch vụ du lịch

MỤC LỤCLời nói đầu 1Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất 3I. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán NVL trong các doanh nghiệp sản xuất 31. Khái niệm và đặc điểm của NVL 32. Vai trò của NVL trong quá trình sản xuất 33. Yêu cầu quản lý đối với NVL 44. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán NVL 44.1. Vai trò của kế toán NVL 44.2. Nhiệm vụ của kế toán NVL 5II. Nội dung kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất 51. Phân loại NVL 52. Đánh giá NVL 62.1. Đánh giá NVL theo giá gốc 73. Tổ chức kế toán chi tiết NVL 93.1. Chứng từ kế toán sử dụng 93.2. Sổ kế toán chi tiết NVL 103.3. Các phương pháp kế toán chi tiết 104. Tổ chức kế toán tổng hợp NVL 114.1. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên 114.2. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ 12Chương II: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty in thương mại và dịch vụ du lịch 14I/ Đặc điểm, quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần in Thương mại và Dịch vụ Du lịch. 141/ Quá trình hình thành và phát triển của công ty 142/ Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty : 153. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 164. Tổ chức công tác kế toán ở công ty 174.1. Tổ chức bộ máy kế toán 174.2. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty 19II. Tình hình thực tế về công tác kế toán nvl ở công ty 191. Đặc điểm NVL và phân loại NVL ở công ty 192. Đánh giá vật liệu ở Công ty 203. Thủ tục nhập, xuất kho vật liệu tại công ty 213.1 Thủ tục nhập kho vật liệu 213.2. Thủ tục xuất kho vật liệu 224. Phương pháp kế toán chi tiết NVL ở Công ty 235. Tổ chức kế toán tổng hợp vật liệu ở Công ty 235.1. Kế toán tổng hợp nhập vật liệu 245.2. Kế toán tổng hợp xuất vật liệu 25Chương III: Những vấn đề cần thiết tiếp tục hoàn thiện công tác kế toán nguyên vất liệu ở công ty in Thương mại và những giải pháp 281. Những nhận xét chung về kế toán vật liệu trong công ty 28A. Những ưu điểm cơ bản 28B. Những nhược điểm còn tồn tại 292- Một số ý kiến đề suất nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty: 302.1- Hệ thống định mức vật tư 302.2- Hạch toán chi tiết vật liệu 302.3- Việc quản lý sử dụng vật liệu 302.4- Việc lập bảng phân bổ vật liệu 302.5- Sổ chi tiết thanh toán với người bán 312.6- Vận dụng TK 151- Hàng mua đang đi trên đường 31Kết luận 32

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất 3

I. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán NVL trong các doanh nghiệp sản xuất 3

1. Khái niệm và đặc điểm của NVL 3

2. Vai trò của NVL trong quá trình sản xuất 3

3. Yêu cầu quản lý đối với NVL 4

4. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán NVL 4

4.1. Vai trò của kế toán NVL 4

4.2. Nhiệm vụ của kế toán NVL 5

II. Nội dung kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất 5

1. Phân loại NVL 5

2. Đánh giá NVL 6

2.1. Đánh giá NVL theo giá gốc 7

3. Tổ chức kế toán chi tiết NVL 9

3.1. Chứng từ kế toán sử dụng 9

3.2. Sổ kế toán chi tiết NVL 10

3.3. Các phương pháp kế toán chi tiết 10

4. Tổ chức kế toán tổng hợp NVL 11

4.1. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên 11

4.2. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ 12

Chương II: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty in thương mại và dịch vụ du lịch 14

I/ Đặc điểm, quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần in Thương mại và Dịch vụ Du lịch. 14

1/ Quá trình hình thành và phát triển của công ty 14

2/ Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty : 15

3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 16

4. Tổ chức công tác kế toán ở công ty 17

4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 17

4.2. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty 19

II. Tình hình thực tế về công tác kế toán nvl ở công ty 19

1. Đặc điểm NVL và phân loại NVL ở công ty 19

2. Đánh giá vật liệu ở Công ty 20

3. Thủ tục nhập, xuất kho vật liệu tại công ty 21

3.1 Thủ tục nhập kho vật liệu 21

3.2. Thủ tục xuất kho vật liệu 22

4. Phương pháp kế toán chi tiết NVL ở Công ty 23

5. Tổ chức kế toán tổng hợp vật liệu ở Công ty 23

5.1. Kế toán tổng hợp nhập vật liệu 24

5.2. Kế toán tổng hợp xuất vật liệu 25

Chương III: Những vấn đề cần thiết tiếp tục hoàn thiện công tác kế toán nguyên vất liệu ở công ty in Thương mại và những giải pháp 28

1. Những nhận xét chung về kế toán vật liệu trong công ty 28

A. Những ưu điểm cơ bản 28

B. Những nhược điểm còn tồn tại 29

2- Một số ý kiến đề suất nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty: 30

2.1- Hệ thống định mức vật tư 30

2.2- Hạch toán chi tiết vật liệu 30

2.3- Việc quản lý sử dụng vật liệu 30

2.4- Việc lập bảng phân bổ vật liệu 30

2.5- Sổ chi tiết thanh toán với người bán 31

2.6- Vận dụng TK 151- Hàng mua đang đi trên đường 31

Kết luận 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY