Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại công ty cổ phần LILAMA10

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 3

PHẦN 1: THỰC TRẠNG THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 5

1.1 . Tổng quan về công ty cổ phần LILAMA10 5

1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 5

1.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh 7

1.1.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 7

1.1.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh tại Công ty 8

1.1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ 13

1.1.2.4. Đặc điểm về lao động và cơ cấu lao động ở công ty 14

1.1.3. Kết quả hoạt động của một số năm gần đây và dự tính giá trị sản lượng của công ty cổ phần LILAMA10 15

1.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán 17

1.1.4.1. Bộ máy kế toán 17

1.1.4.1. Tổ chức công tác Kế toán 22

1.2 Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT 24

1.2.1. Phương pháp tính thuế, thuế suất áp dụng và căn cứ pháp lý 24

1.2.2.Tổ chức kế toán thuế GTGT đầu vào 26

1.2.2.1. Tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán 26

1.2.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng 26

1.2.2.3. Hạch toán thuế GTGT đầu vào 27

1.2.3. Tổ chức kế toán thuế GTGT đầu ra 35

1.2.3.1. Tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán 35

1.2.3.2. Tài khoản kế toán sử dụng 35

1.2.3.3. Tổ chức hạch toán thuế GTGT đầu ra 35

1.2.4. Quyết toán thuế GTGT .42

1.2.4.1 Kế toán thuế GTGT được khấu trừ , thuế GTGT phải nộp 42

1.2.4.2 Kê khai và quyết toán thuế GTGT 45

PHẦN 2: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILA10 50

2.1. Sự cần thiết , yêu cầu và nội dung hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT 50

2.1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT 50

2.1.2. Yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT 51

2.1.2.1. Tôn trọng đúng chính sách , chế độ của Nhà nước về kế toán thuế GTGT 51

2.1.2.2. Hoàn thiện kế toán thuế GTGT phải phù hợp với đặc điểm của đơn vị 52

2.1.2.3. Cung cấp được thông tin đầy đủ , kịp thời 52

2.1.2.4. Đảm bảo tính khả thi và hiệu quả 52

2.1.3.Nội dung hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT 53

2.1.3.1. Hoàn thiện khâu hạch toán ban đầu 53

2.1.3.2. Hoàn thiện về tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản thống nhất 54

2.1.3.3. Hoàn thiện hệ thống sổ kế toán 54

2.1.3.4. Hoàn thiện hệ thống Báo cáo tài chính 55

3.2.2. Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại công ty LILAMA10 57

KẾT LUẬN 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY