Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Tuấn Linh

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN

TP & TTTP

1.1 Ý của TP và TTTP

1.1.1 Ý nghĩa và yêu cầu của quản lý thành phẩm

1.1.2 Tiêu thụ TP và yêu cầu quản lý tiêu thụ TP

1.2 Nội dung tổ chức công tác kế toán TP và TTTP

1.2.1 Nhiệm vụ kế toán TP và TTTP

1.2.2 Tổ chức công tác kế toán TP

1.2.2.1 Đánh giá TP

1.2.2.1 Kế toán TP

a/ Chứng từ & hạch toán chi tiết TP

b/ Kế toán tổng hợp TP

1.2.3 Kế toán doanh thu, thuế tiêu thụ và các khoản làm giảm doanh thu

1.2.3.1 Chứng từ và các tài khoản kế toán

1.2.3.2 Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu

1.2.4 Kế toán chi phí bán hàng

1.2.5 Kế toán chi phí QLDN

1.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

1.2.7 Sổ kế toán

CHƯƠNG II: THỰC TRANG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TP & TTTP Ở CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MAI TUẤN LINH

2.1 Đặc điểm chung của công ty

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triểncủa công ty

2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh& tổ chức quản lý

2.1.2.1 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm

2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý cty

2.1.2.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh

2.1.3 Tổ chức công tác kế toán tại công ty

2.1.4 Hệ thống sổ kế toán

2.2 Tình hình thực hiện kế toán TP và TTTP ở công ty TuấnLinh

2.2.1 Kế toán thành phẩm

2.2.1.1 Đặc điểm thành phẩm của cty

2.2.1.2 Quản lý thành phẩm của cty

2.2.1.3 Đánh giá thành phẩm

2.2.1.4 Chứng từ & thủ tục nhập, xuất kho thành phẩm

2.2.1.5 Kế toán chi tiết thành phẩm

2.2.1.6 Kế toán tổng hợp thành phẩm

2.2.2 Kế toán tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả kinh doanh

2.2.2.1 Đặc điểm tiêu thụ & phương thức thanh toán

2.2.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng, thuế & các khoản làm giảm doanh thu

a/ Kế toán doanh thu bán hàng

b/ Thuế & các khoản làm giảm doanh thu

2.2.2.3 Kế toán chi phí

2.2.2.4 Xác định kết quả bán hàng

CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TP & TTTP Ở CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI TUẤNLINH

3.1 Nhận xét về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán TP và TTTP nói riêng ở Công ty Tuấn Linh

3.1.1 Nhận xét về tổ chức công tác kế toán ở cty

3.1.2 Nhận xét về công tác kế toán TP & TTTP tại cty

3.1.2.1 Ưu điểm

3.1.2.2 Nhược điểm

3.2 Một số giải pháp

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY