Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty may 10

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY 10 3I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY MAY 10 31. Quá trình hình thành và phát triển công ty 32. Phương hướng, mục tiêu và những thành tựu đạt được của Công ty trong những năm gần đây 43. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quả 53.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty 54. Tổ chức công tác kế toán 94.1. Nội dung công tác kế toán 94.2. Chính sách kế toán áp dụng 10II. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY 10 131. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty May 10 131.2. Phân loại chi phí sản xuất 13 1.3. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 141. 4. 2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 23 1.4.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 281.4.4. Báo cáo chi phí sản xuất toàn Công ty 372. Công tác tính giá thành sản xuất ở Công ty May 10 412. 2. Khoản mục chi phí nhân công trực tiếp 432. 3. Khoản mục chi phí thuê ngoài gia công 432.4. Khoản mục chi phí sản xuất chung 44PHẦN II: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY MAY 10I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY MAY 10 451. Ưu điểm 472. Nhược điểm 49II. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY 10 50KẾT LUẬN 5DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY 10 3

I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY MAY 10 3

1. Quá trình hình thành và phát triển công ty 3

2. Phương hướng, mục tiêu và những thành tựu đạt được của Công ty trong những năm gần đây 4

3. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quả 5

3.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty 5

4. Tổ chức công tác kế toán 9

4.1. Nội dung công tác kế toán 9

4.2. Chính sách kế toán áp dụng 10

II. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY 10 13

1. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty May 10 13

1.2. Phân loại chi phí sản xuất 13

1.3. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 14

1. 4. 2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 23

1.4.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 28

1.4.4. Báo cáo chi phí sản xuất toàn Công ty 37

2. Công tác tính giá thành sản xuất ở Công ty May 10 41

2. 2. Khoản mục chi phí nhân công trực tiếp 43

2. 3. Khoản mục chi phí thuê ngoài gia công 43

2.4. Khoản mục chi phí sản xuất chung 44

PHẦN II: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY MAY 10

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY MAY 10 45

1. Ưu điểm 47

2. Nhược điểm 49

II. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY 10 50

KẾT LUẬN 5

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY