Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán nguyên vật tại công ty dệt 8/3

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU .

PHẦN I:LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHÚC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TRONG CÁC DOANH NGIỆP SẢN XUẤT

I.VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TRONG CÁC DN SẢN XUẤT

1.Đặc điểm và vai trò của NVL trong DN sản xuất .

2.Yêu cầu quản lý .

3.Nhiệm vụ kế toán NVL .

II.PHÂN LOẠI NVL VÀ ĐÁNH GÍA NVL

1.Phân loại NVL .

2.Đánh giá NVL .

III.HẠCH TOÁN CHI TIẾT NVL

1.Chứng từ ban đầu .

2.Các phương pháp hạch toán chi tiết NVL .

IV.PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NVL .

1.Kế toán NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên .

2. Kế toán NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ .

PHẦN II:THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY DỆT 8/3 .

I.ĐẶC ĐIỂM ,TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY

1.Quá trình hình thành và phát triển .

2.Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ

3.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty

4.Tổ chức công tác kế toán NVL tại công ty .

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY

1. Công tác quản lý NVL tại công ty .

2.Chế độ kế toán NVL ở công ty .

2.1.Chứng từ kế toán nhập kho NVL .

2.2. Chứng từ kế toán xuất kho NVL

2.3.Phương pháp hạch toán chi tiết NVL .

3.Kế toán tổng hợp NVL tại công ty .

3.1.Phương pháp kế toán tổng hợp áp dụng tại công ty .

3.2. Phương pháp kế toán tổng hợp nhập vật liệu .

3.3. Phương pháp kế toán tổng hợp xuất vật liệu

4.Công tác kiểm kê NVL tại công ty

PHẦN III:MỘT SỐ GIẢ PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY

1.Nhận xét về công tác kế toán NVL tại công ty

2.Những kiến nghị góp phần hoàn thiện công tac quản lý và hạch toán NVL ở công ty .

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY