Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ ở công ty cổ phần Hoa Việt

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

1. Khái niệm đặc điểm và ý nghĩa của công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất.

2- Nhiệm vụ của kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ.

II- PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU , CÔNG CỤ DỤNG CỤ

1. Phân loại vật liệu, công cụ dụng cụ

1.1. Phân loại nguyên vật liệu

a. Căn cứ vào nội dung kinh tế và yêu cầu kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu được chia thành:

b. Căn cứ vào mục đích , công dụng của từng loại vật liệu cũng như nội dung quy định phương án chi phí vật liệu trên các tài khoản thì vật liệu của doanh nghiệp được chia thành:

1.2. Phân loại công cụ dụng cụ

2. Đánh giá nguyên vật liệu công cụ dụng cụ

2.1. Giá thực tế của vật liệu công cụ dụng cụ nhập kho

2.2. Giá thực tế của nguyên vật liệu công cụ dụng cụ xuất dùng

a. Phương pháp đơn giá bình quân

b. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)

c. Phương pháp nhập sau xuất trước(LIFO)

d. Phương pháp giá thực tế đích danh

e. Đánh giá vật liệu công cụ dụng cụ theo giá hoạch toán

III TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI TIẾT VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ

1. Chứng từ kế toán sử dụng.

2. Chi tiết vật liệu,công cụ dụng cụ

3. Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu công cụ dụng cụ

1.1. Phương pháp thẻ song song

1.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển

1.3. Phương pháp sổ số dư

2. Các phương pháp hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ .

a. Phương pháp kê khai thường xuyên

b. Hạch toán tình hình giảm vật liệu

c. Đặc điểm hạch toán ccdc theo phương pháp kê khai thường xuyên.

d. Hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ

PHẦN II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY HOA VIỆT

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOA VIỆT

1. Khái niệm tình hình chung về công ty cổ phần Hoa Việt

2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty.

4. Đặc điểm hoạt động của công ty

5. Quy trình công nghệ

6. Tổ chức bộ máy kế toán

7. Hình thức kế toán

II- THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOA VIỆT

1.Tình hình chung về vật liệu, công cụ dụng cụ

2. Phân loại vật liệu, công cụ dụng cụ

3. Đánh giá nguyên vật liệu ,công cụ dụng cụ thực tế trong công ty .

PHẦN III. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOA VIỆT

I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOA VIỆT

II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOA VIỆT.

KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY