Chuyên đề Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty xây dựng số 34

MỤC LỤC  Trang LỜI NÓI ĐẦU 1 Phần thứ I: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp xây lắp 3 I/ Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây lắp 3 1. Vị trí của vật liệu - công cụ dụng cụ đối với quá trình xây lắp 3 2. Đặc điểm, yêu cầu quản lý vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây lắp 4 3. Nhiệm vụ kế toán vật liệu công cụ dụng cụ ở các doanh nghiệp xây lắp 5 II/ Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 6 1. Phân loại nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 6 2. Đánh giá quá trình thi công xây lắp 8 III/ Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ 11 1. Chứng từ sử dụng 11 2. Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ 12 IV/ Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ dụng cụ 17 A. Kế toán tổng hợp VL, CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên 18 A1. Kế toán tổng hợp các trường hợp tăng vật liệu CCDC 18 1. Tài khoản kế toán sử dụng 18 2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu 19 A2. Kế toán tổng hợp các trường hợp giảm vật liệu, CCDC 23 1. Kế toán tổng hợp giảm vật liệu 23 2. Phương pháp kế toán tổng hợp xuất CCDC 25 B. Kế toán tổng hợp vật liệu, CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ 28 V. Sổ kế toán sử dụng cho kế toán tổng hợp vật liệu, CCDC ở doanh nghiệp xây lắp 29 Phần thứ II: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán vật liệu, CCDC ở Công ty xây dựng số 34 31 I/ Đặc điểm tình hình chung ở công ty xây dựng số 34 31 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty xây dựng số 34 31 2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 34 33 3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty xây dựng số 34 34 4. Tổ chức công tác kế toán của công ty xây dựng số 34 35 II/ Tình hình thực tế tổ chức kế toán vật liệu - CCDC ở công ty xây dựng số 34 40 1. Phân loại vật liệu CCDC ở công ty xây dựng số 34 40 2. Tổ chức công tác kế toán vật liệu, CCDC ở công ty xây dựng số 34 41 3. Trình tự nhập - xuất kho vật liệu 54 4. Kế toán chi tiết vật liệu, CCDC tại công ty xây dựng số 34 55 5. Đánh giá vật liệu 58 A. Đối với nguyên vật liệu 59 B. Đối với công cụ dụng cụ 59 6. Tài khoản sử dụng cho công tác kế toán vật liệu tại công ty xây dựng số 34 60 7. Kế toán tổng hợp nhập - xuất vật liệu công cụ dụng cụ 61 Chương thứ III: Nhận xét về công tác kế toán vật liệu tại Công ty xây dựng số 34 và một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty 81 I/ Nhận xét về công tác kế toán vật liệu tại công ty xây dựng số 34 81 1. Ưu điểm 82 2. Hạn chế 84 II/ Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác vật liệu ở công ty xây dựng số 34 85 KẾT LUẬN 87

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU

1

Phần thứ I: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp xây lắp 3

I/ Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây lắp 3

1. Vị trí của vật liệu - công cụ dụng cụ đối với quá trình xây lắp 3

2. Đặc điểm, yêu cầu quản lý vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây lắp 4

3. Nhiệm vụ kế toán vật liệu công cụ dụng cụ ở các doanh nghiệp xây lắp 5

II/ Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 6

1. Phân loại nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 6

2. Đánh giá quá trình thi công xây lắp 8

III/ Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ 11

1. Chứng từ sử dụng 11

2. Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ 12

IV/ Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ dụng cụ 17

A. Kế toán tổng hợp VL, CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên 18

A1. Kế toán tổng hợp các trường hợp tăng vật liệu CCDC 18

1. Tài khoản kế toán sử dụng 18

2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu 19

A2. Kế toán tổng hợp các trường hợp giảm vật liệu, CCDC 23

1. Kế toán tổng hợp giảm vật liệu 23

2. Phương pháp kế toán tổng hợp xuất CCDC 25

B. Kế toán tổng hợp vật liệu, CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ 28

V. Sổ kế toán sử dụng cho kế toán tổng hợp vật liệu, CCDC ở doanh nghiệp xây lắp

29

Phần thứ II: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán vật liệu, CCDC ở Công ty xây dựng số 34 31

I/ Đặc điểm tình hình chung ở công ty xây dựng số 34 31

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty xây dựng số 34 31

2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng số 34 33

3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty xây dựng số 34 34

4. Tổ chức công tác kế toán của công ty xây dựng số 34 35

II/ Tình hình thực tế tổ chức kế toán vật liệu - CCDC ở công ty xây dựng số 34 40

1. Phân loại vật liệu CCDC ở công ty xây dựng số 34 40

2. Tổ chức công tác kế toán vật liệu, CCDC ở công ty xây dựng số 34 41

3. Trình tự nhập - xuất kho vật liệu 54

4. Kế toán chi tiết vật liệu, CCDC tại công ty xây dựng số 34 55

5. Đánh giá vật liệu 58

A. Đối với nguyên vật liệu 59

B. Đối với công cụ dụng cụ 59

6. Tài khoản sử dụng cho công tác kế toán vật liệu tại công ty xây dựng số 34 60

7. Kế toán tổng hợp nhập - xuất vật liệu công cụ dụng cụ

61

Chương thứ III: Nhận xét về công tác kế toán vật liệu tại Công ty xây dựng số 34 và một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty 81

I/ Nhận xét về công tác kế toán vật liệu tại công ty xây dựng số 34 81

1. Ưu điểm 82

2. Hạn chế 84

II/ Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác vật liệu ở công ty xây dựng số 34 85

KẾT LUẬN 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY