Chuyên đề Tìm hiểu và thử nghiệm động cơ không đồng bộ

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I:

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3

A.Phân loaị và kết cấu 3

I.Phân loại 4

II.Kết cấu 4

1.Phần tĩnh 4

2.Phần quay 4

3.Khe hở 5

III.Các đại lượng định mức 5

B.Vật liệu dùng trong động cơ không đồng bộ 7

C.Dây quấn và nguyên lý hoạt động của động cơ không đồng bộ 8

I.Dây quấn động cơ không đồng bộ 8

1.Dây quấn 1 lớp 9

2.Dây quấn 2 lớp 10

II.Nguyên lý hoật động của động cơ không đồng bộ 11

D.Quan hệ điện từ trong động cơ không đồng bộ 11

I.Động cơ không đồng bộ làm việc khi rôto đứng yên 11

II.Động cơ không đồng bộ làm việc khi rôto quay 12

E.Biểu thức mômen điện từ của động cơ không đồng bộ 13

F.Các đường đặc tính của động cơ không đồng bộ 13

I.Đặc tính tốc độ 15

II.Đặc tính mômen 15

III.Tổn hao và hiệu suấ 1

IV.Hệ số và công suất 16

V.Năng lực và quá tải 17

G.Các đặc tính của động cơ không đồng bộ trong điều kiện

không định mức 17

I.Điện áp không định mức 17

II. Tần số không định mức 18

III.Điện áp đặt vào không đối xứng 18

H.Mở máy và điều chỉnh tốc độ 19

I.Các phương pháp mở máy 19

1.Mở máy trực tiếp động cơ điên rôto lồng sóc 19

2.Hạ điện áp mở máy 20

3.Mở máy bằng cách thêm điện trở phụ vào rôto 22

II.Điều chỉnh tốc độ động cơ điện không đồng bộ 23

1.Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi số đôi cực 24

2.Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi tần số 24

3.Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi điện áp 24

4.Điều chỉnh tốc độ bằng cách thêm điện trở phụ vào mạch rô to 25

5.Điều chỉnh tốc độ bằng nối cấp 25

I.Động cơ không đồng bộ ứng dụng hiệu ứng mặt ngoài ở

rô to lồng sóc

I.Động cơ điện rôto rãnh sâu 26

II.Động cơ điện 2 lồng sóc 27

J.Thiết kế khái quát động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc 28

I.Xác định đường kính D và chiều dài l 28

II.Chọn A và B 29

IIThiết kế stato 30

1.Dây quấn stato 30

2.Xác định số rãnh stato 31

3.Dạng rãnh stato 31

4.Lõi sắt stato 32

IV.Thiết kế rôto 32

1.Chọn số rãnh rôto 32

2.Dạng rãnh rôto 32

V.Khe hở không khí 33

PHẦN II. TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ CHI TIẾT 33

A. Kích thước chủ yếu 33

B. Dây quấn, rãnh stato và khe hở không khí 34

C.Dây quấn ,rãnh và gông rôto 37

D.Tính toán mạch từ 39

E.Tham số của động cơ điện ở chế độ định mức 42

F.Tổn hao thép và tổn hao cơ 46

G.Đặc tính làm việc 48

H.Tính toán đặc tính khởi động 50

I.Tính toán nhiệt 53

K.Trọng lượng vật liệu tác dụng 56

PHẦN III :THIẾT KẾ KẾT CÂÚ 56

I.Thiết kế vỏ stato 57

II.Thiết kế lõi sắt stato và rôto 57

1.Lõi sắt stato 58

2.Lõi sắt rôto 58

III.Thiét kế lắp máy 58

PHẦN IV :CHUYÊN ĐỀ TÌM HIỂU VÀ THỬ NGHIỆM

ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 59

A.Tìm hiểu và thử nghiệm động cơ không đồng bộ 59

I.Đo điện trở cách điện và hệ số hấp thụ 59

1.Đo điện trở cách điện 59

2.Đo hệ số hấp thụ 60

II.Thử cao áp 60

III.Đo điện trở dây quấn 61

IV.Thử công tải 62

V.Thử ngắn mạch 64

VI.Đo mômen cực tiểu 64

VII.Đo mômen cực đại 64

VIII.Thử tải 64

IX.Thử Phát nhiệt 64

B.Kết luận 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY