Chuyên đề Tìm hiểu quy trình sản xuất nhân tạo giống cá bống bớp Bostrichthys sinensis Lacépède, 1801

MỤC LỤC MỞ ĐẦUCHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU1.1. Một số đặc điểm sinh học của đối tượng nghiên cứu 1.1.1. Đặc điểm sinh học của cá Bống Bớp 1.1.1.1. Hệ thống phân loại và hình thái 1.1.1.2. Đặc điểm phân bố và thích nghi 1.1.1.3. Đặc điểm dinh dưỡng và sinh trưởng 1.1.1.4. Đặc điểm sinh sản 1.1.2. Đặc điểm sinh học của Artermia1.2. Tình hình nghiên cứu cá Bống bớp trên thế giới và Việt nam 1.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 1.2.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt nam1.3. Tình hình nuôi cá Bống Bớp trên thế giới và Việt nam 1.3.1. Trên thế giới 1.3.2. Trong nướcCHƯƠNG II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Địa điểm, thời gian, đối tượng nghiên cứu 2.1.1. Địa điểm nghiên cứu 2.1.2. Thời gian nghiên cứu 2.1.3. Đối tượng nghiên cứu 2.2. Vật liệu và dụng cụ nghiên cứu 2.2.1. Vật liệu nghiên cứu 2.2.2. Dụng cụ nghiên cứu 2.3. Phương pháp nghiên cứu 2.3.1. Sơ đồ khối nội dung nghiên cứu 2.3.2. Phương pháp xác định các chỉ số kỹ thuật 2.4. Phương pháp thu thập số liệu 2.5. Phương pháp xử lí số liệuCHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1. Hệ thống công trình và cơ sơ vật chất của trại giống 3.2. Công tác vệ sinh trại và làm bể lọc 3.3. Công tác chuẩn bị nước 3.3.1. Nguồn nước 3.3.2. Quy trình chuẩn bị nước 3.3.3. Các chỉ số môi trường sau khi đã chuẩn bị xong 3.4. Kỹ thuật cho cá đẻ 3.4.1. Nguồn gốc cá bố mẹ, cách tuyển chọn cá bố mẹ 3.4.2. Điều kiện bể nuôi, bể cho đẻ, yếu tố môi trường nước trong bể 3.4.3. Số lượng và mật độ cá thả cho đẻ 3.4.4. Kích thích cá đẻ 3.4.5. Chăm sóc và quản lý cá bố mẹ 3.4.6. Kết quả cho cá đẻ 3.5. Kỹ thuật ương nuôi cá bột 3.6. Phương pháp phòng và trị bệnh 3.7. Thu hoạch và đóng góiCHƯƠNG IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 4.1. Kết luận 4.2. Đề xuất ý kiến  TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Một số đặc điểm sinh học của đối tượng nghiên cứu

1.1.1. Đặc điểm sinh học của cá Bống Bớp

1.1.1.1. Hệ thống phân loại và hình thái

1.1.1.2. Đặc điểm phân bố và thích nghi

1.1.1.3. Đặc điểm dinh dưỡng và sinh trưởng

1.1.1.4. Đặc điểm sinh sản

1.1.2. Đặc điểm sinh học của Artermia

1.2. Tình hình nghiên cứu cá Bống bớp trên thế giới và Việt nam

1.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới

1.2.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt nam

1.3. Tình hình nuôi cá Bống Bớp trên thế giới và Việt nam

1.3.1. Trên thế giới

1.3.2. Trong nước

CHƯƠNG II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Địa điểm, thời gian, đối tượng nghiên cứu

2.1.1. Địa điểm nghiên cứu

2.1.2. Thời gian nghiên cứu

2.1.3. Đối tượng nghiên cứu

2.2. Vật liệu và dụng cụ nghiên cứu

2.2.1. Vật liệu nghiên cứu

2.2.2. Dụng cụ nghiên cứu

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Sơ đồ khối nội dung nghiên cứu

2.3.2. Phương pháp xác định các chỉ số kỹ thuật

2.4. Phương pháp thu thập số liệu

2.5. Phương pháp xử lí số liệu

CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Hệ thống công trình và cơ sơ vật chất của trại giống

3.2. Công tác vệ sinh trại và làm bể lọc

3.3. Công tác chuẩn bị nước

3.3.1. Nguồn nước

3.3.2. Quy trình chuẩn bị nước

3.3.3. Các chỉ số môi trường sau khi đã chuẩn bị xong

3.4. Kỹ thuật cho cá đẻ

3.4.1. Nguồn gốc cá bố mẹ, cách tuyển chọn cá bố mẹ

3.4.2. Điều kiện bể nuôi, bể cho đẻ, yếu tố môi trường nước trong bể

3.4.3. Số lượng và mật độ cá thả cho đẻ

3.4.4. Kích thích cá đẻ

3.4.5. Chăm sóc và quản lý cá bố mẹ

3.4.6. Kết quả cho cá đẻ

3.5. Kỹ thuật ương nuôi cá bột

3.6. Phương pháp phòng và trị bệnh

3.7. Thu hoạch và đóng gói

CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN

4.1. Kết luận

4.2. Đề xuất ý kiến

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY