Chuyên đề Tìm hiểu kế toán vật liệu, dụng cụ tại công ty TNHH sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Tân Hòa

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN HOÀ VỚI KẾ TOÁN VẬT LIỆU - DỤNG CỤ 31.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 31.2. Đặc điểm tổ chức Sản xuất của Công ty 51.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 71.4. Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty 8PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VẬT LIỆU - DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN HÒA 162.1. Khái quát chung về công tác kế toán Vật liệu - dụng cụ tại Công ty TNHH Sản xuất - Kinh doanh Vật liệu xây dựng Tân Hòa hiện nay 162.1.1. Đặc điểm, phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của Công ty 16 2.1.2. Công tác quản lý Nguyên Vật liệu ,Công cụ dụng cụ 172.1.3. Phương pháp đánh giá vật liệu - dụng cụ tại đơn vị 182.1.4. Hạch toán chi tiết 18PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU - DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN HÒA 493.1. Một số nhận xét và ý kiến đóng góp về công tác hạch toán vật liệu - dụng cụ tại công ty TNHH sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Tân Hòa 493.2. Một số ý kiến đóng góp 513.2.1. Hoàn thiện hạch toán ban đầu 51:3.2.2. Hoàn thiện quá trình hạch toán nguyên vật liệu, dụng cụ trên phần mềm kế tóan 523.2.3. Hoàn thiện quá trình phân loại vật liệu và sử dụng tài khoản hạch toán 523.2.4. Hoàn thiện lập phiếu xuất vật tư theo hạn mức 52KẾT LUẬN 55

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN HOÀ VỚI KẾ TOÁN VẬT LIỆU - DỤNG CỤ 3

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 3

1.2. Đặc điểm tổ chức Sản xuất của Công ty 5

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 7

1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty 8

PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VẬT LIỆU - DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN HÒA 16

2.1. Khái quát chung về công tác kế toán Vật liệu - dụng cụ tại Công ty TNHH Sản xuất - Kinh doanh Vật liệu xây dựng Tân Hòa hiện nay 16

2.1.1. Đặc điểm, phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của Công ty 16

2.1.2. Công tác quản lý Nguyên Vật liệu ,Công cụ dụng cụ 17

2.1.3. Phương pháp đánh giá vật liệu - dụng cụ tại đơn vị 18

2.1.4. Hạch toán chi tiết 18

PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU - DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂN HÒA 49

3.1. Một số nhận xét và ý kiến đóng góp về công tác hạch toán vật liệu - dụng cụ tại công ty TNHH sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Tân Hòa 49

3.2. Một số ý kiến đóng góp 51

3.2.1. Hoàn thiện hạch toán ban đầu 51:

3.2.2. Hoàn thiện quá trình hạch toán nguyên vật liệu, dụng cụ trên phần mềm kế tóan 52

3.2.3. Hoàn thiện quá trình phân loại vật liệu và sử dụng tài khoản hạch toán 52

3.2.4. Hoàn thiện lập phiếu xuất vật tư theo hạn mức 52

KẾT LUẬN 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY