Chuyên đề Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2008 đến 6 tháng đầu năm 2011 và đưa ra giải pháp

MỤC LỤCTiêu đề TrangPHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài 32. Mục tiêu nghiên cứu 42.1 Mục tiêu chung 42.2 Mục tiêu cụ thể 43. Phương pháp nghiên cứu 43.1 Phương pháp thu thập số liệu 43.2 Phương pháp phân tích 44. Phạm vi nghiên cứu 44.1 Phạm vi không gian 44.2 Phạm vi thời gian 44.3 Đối tượng nghiên cứu 4PHẦN NỘI DUNGChương 1: Cơ sở lý luận và sơ lược tình hình sản xuất, chế biến cà phê ở Việt Nam 51.Cơ sở lý luận và vai trò cây cà phê đối với nền kinh tế xã hội 51.1 Cơ sở lý luận về cà phê 51.2 Vai trò của cây cà phê đối với nền kinh tế xã hội 62. Quá trình phát triển cây cà phê ở Việt Nam 63. Vấn đề chế biến cà phê từ khi gia nhập WTO cho đến nay. 7Chương 2: Phân tích tình hình xuất khẩu cà phê Việt Nam sang các nướcvà các nhân tố ảnh hưởng 91. Tiềm năng phát triển của ngành 92. Tình hình xuất khẩu cà phê những năm vừa qua 92.1 Kim ngạnh xuất khẩu 9 2.2 Giá cả 113. Thuận lợi và khó khăn của ngành cà phê Viết Nam 123.1 Thuận lợi 123.2 Những khó khăn và thách thức trong lĩnh vực xuất khẩu cà phê 13Chương 3: Những giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam 151. Đối với doanh nghiệp 152. Đối với người nông dân 163. Đối với nhà nước 17Chương 4: Kết luận và Kiến nghị 194.1 Kết luận 194.2 Kiến nghị 194.2.1 Đối với nhà nước 194.2.2 Đối với doanh nghiệp 19TÀI LIỆU THAM KHẢO 21

MỤC LỤC

Tiêu đề Trang

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài 3

2. Mục tiêu nghiên cứu 4

2.1 Mục tiêu chung 4

2.2 Mục tiêu cụ thể 4

3. Phương pháp nghiên cứu 4

3.1 Phương pháp thu thập số liệu 4

3.2 Phương pháp phân tích 4

4. Phạm vi nghiên cứu 4

4.1 Phạm vi không gian 4

4.2 Phạm vi thời gian 4

4.3 Đối tượng nghiên cứu 4

PHẦN NỘI DUNG

Chương 1: Cơ sở lý luận và sơ lược tình hình sản xuất, chế biến cà phê ở

Việt Nam 5

1.Cơ sở lý luận và vai trò cây cà phê đối với nền kinh tế xã hội 5

1.1 Cơ sở lý luận về cà phê 5

1.2 Vai trò của cây cà phê đối với nền kinh tế xã hội 6

2. Quá trình phát triển cây cà phê ở Việt Nam 6

3. Vấn đề chế biến cà phê từ khi gia nhập WTO cho đến nay. 7

Chương 2: Phân tích tình hình xuất khẩu cà phê Việt Nam sang các nước

và các nhân tố ảnh hưởng 9

1. Tiềm năng phát triển của ngành 9

2. Tình hình xuất khẩu cà phê những năm vừa qua 9

2.1 Kim ngạnh xuất khẩu 9

2.2 Giá cả 11

3. Thuận lợi và khó khăn của ngành cà phê Viết Nam 12

3.1 Thuận lợi 12

3.2 Những khó khăn và thách thức trong lĩnh vực xuất khẩu cà

phê 13

Chương 3: Những giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam 15

1. Đối với doanh nghiệp 15

2. Đối với người nông dân 16

3. Đối với nhà nước 17

Chương 4: Kết luận và Kiến nghị 19

4.1 Kết luận 19

4.2 Kiến nghị 19

4.2.1 Đối với nhà nước 19

4.2.2 Đối với doanh nghiệp 19

TÀI LIỆU THAM KHẢO 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY