Chuyên đề Thực trạng về qui trình thủ tục hải quan Việt Nam trong hoạt động XNK hiện nay

MỤC LỤC

Lời mở đầu 2

Chương I: Giới thiệu Khái quát về ngành hải quan việt nam 3

I .Khái quát chung về hải quan 3

1. Khái niệm 3

2. Lịch sử hải quan Việt nam . 3

3. Nhiệm vụ của hải quan Việt nam 5

4. Cơ cấu tổ chức của hải quan Việt nam 7

II. Vai trò của ngành hải quan đối với nền kinh tế đất nước: 9

Chương II : Thực trạng quy trình thủ tục hải quan việt nam hiện nay 11

I . Cơ sở pháp lý cho thủ tục hải quan việt nam 11

1. Luật hải quan: 11

2. Các văn bản pháp lý dưới luật khác: 12

2.1. Về đối tượng hàng hoá xuất nhập khẩu 13

2.2. Về chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu 16

2.3.Về chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩ .16

II. Thực trạng quy trình thủ tục Hải quan hiện nay: 17

1. Quy trình làm thủ tục hải quan đối với một số loại hình XNK phổ biến hiện nay: 17

2. Đánh giá quy trình thủ tục Hải quan hiện nay: 30

Chương III: Một số giải pháp góp phần hiện đại hoá quy trình thủ tục H.quan.34

I. Xu hướng đơn giản hoá và hài hoà hoá thủ tục Hải quan. 34

II. Một số giải pháp góp phần hiện đại hoá quy trình thủ tục hải quan 37

1. Giải pháp vĩ mô 37

2. Giải pháp vi mô 38

Kết luận 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY