Chuyên đề Thực trạng và một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH Thanh Phong

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1Phần I: Tổng quan về công ty TNHH Thanh Phong 3A. Đặc điểm tình hình chung của Công ty tnhh thanh phong 3I. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 3II. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Thanh Phong 41. Đặc điểm hoạt động kinh doanh: 42. Tổ chức bộ máy quản lý 7B. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty TNHH Thanh Phong 10I. đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 10II. đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán 111. Hình thức kế toán: 112. Tình hình tổ chức thực hiện công tác kế toán 133. Tình hình tổ chức hệ thống sổ kế toán của công ty: 16Phần II: thực trạng kế toán thành phẩm và tiêu thụ18 thành phẩm tại Công ty TNHH Thanh Phong 18A- hạch toán thành phẩm tại Công ty tnhh thanh phong 18I- Đặc điểm thành phẩm 18II. Tính giá thành thành phẩm: 20III. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Thanh Phong 221. Các phương thức, hình thức bán hàng của công ty: 232. Các phương thức và hình thức thanh toán 242.1. Giá cả hàng bán: 252.2. Phương pháp tính giá gốc hàng bán: 253. Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm: 264. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 265. Tình hình tổ chức hệ thống sổ kế toán của công ty: 336. Tình hình hệ thống báo cáo kế toán 33Phần III: Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Thanh Phong 35I. Đánh giá công tác kế toán thành phẩm của công ty 35ii. kế toán nghiệp vụ thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH Thanh Phong 362.1 Ưu điểm 362.2 Nhược điểm 38III. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Thanh Phong 403.1 Về hạch toán ban đầu 403.2 Về vận dụng hệ thống tài khoản 423.3 - Về tổ chức sổ kế toán 463.4. Về giá gốc hàng bán 483.5 - Về phương thức bán và phương thức thanh toán 493.6 Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty TNHH Thanh Phong 51KẾT LUẬN 53

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Phần I: Tổng quan về công ty TNHH Thanh Phong 3

A. Đặc điểm tình hình chung của Công ty tnhh thanh phong 3

I. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 3

II. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Thanh Phong 4

1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh: 4

2. Tổ chức bộ máy quản lý 7

B. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty TNHH Thanh Phong 10

I. đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 10

II. đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán 11

1. Hình thức kế toán: 11

2. Tình hình tổ chức thực hiện công tác kế toán 13

3. Tình hình tổ chức hệ thống sổ kế toán của công ty: 16

Phần II: thực trạng kế toán thành phẩm và tiêu thụ18 thành phẩm tại Công ty TNHH Thanh Phong 18

A- hạch toán thành phẩm tại Công ty tnhh thanh phong 18

I- Đặc điểm thành phẩm 18

II. Tính giá thành thành phẩm: 20

III. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Thanh Phong 22

1. Các phương thức, hình thức bán hàng của công ty: 23

2. Các phương thức và hình thức thanh toán 24

2.1. Giá cả hàng bán: 25

2.2. Phương pháp tính giá gốc hàng bán: 25

3. Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm: 26

4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 26

5. Tình hình tổ chức hệ thống sổ kế toán của công ty: 33

6. Tình hình hệ thống báo cáo kế toán 33

Phần III: Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Thanh Phong 35

I. Đánh giá công tác kế toán thành phẩm của công ty 35

ii. kế toán nghiệp vụ thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH Thanh Phong 36

2.1 Ưu điểm 36

2.2 Nhược điểm 38

III. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Thanh Phong 40

3.1 Về hạch toán ban đầu 40

3.2 Về vận dụng hệ thống tài khoản 42

3.3 - Về tổ chức sổ kế toán 46

3.4. Về giá gốc hàng bán 48

3.5 - Về phương thức bán và phương thức thanh toán 49

3.6 Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty TNHH Thanh Phong 51

KẾT LUẬN 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY