Chuyên đề Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động phục vụ bộ phận bàn nhà hàng Tao Li

MỤC LỤC  PHẦN MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ BÀN TRONG NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 31.1. Kinh doanh khách sạn 31.1.1. Khái niệm cơ bản về kinh doanh khách sạn 31.1.2. Đặc điểm kinh doanh khách sạn 41.1.3. Khách của khách sạn 51.1.4. Sản phẩm của khách sạn 71.2. Hoạt động phục vụ bàn kinh doanh nhà hàng khách sạn 101.2.1. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của bộ phận bàn 101.2.2. Tổ chức lao động của bộ phận bàn trong nhà hàng khách sạn 111.2.3. Cơ sở vật chất, kỹ thuật bộ phận bàn 141.2.4. Quy trình phục vụ bàn 17CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ BÀN TẠI NHÀ HÀNG TAO LI 242.1. Giới thiệu khách sạn Nikko Hà Nội và hoạt động kinh doanh của khách sạn 242.1.1. Giới thiệu khách sạn 242.1.2. Các điều kiện kinh doanh của khách sạn 262.1.3. Cơ cấu tổ chức của khách sạn 292.1.4. Dịch vụ của khách sạn 322.1.5. Khách của khách sạn 362.2. Thực trạng hoạt động phục vụ bàn nhà hàng Tao Li 402.2.1. Giới thiệu chung về nhà hàng Tao Li 402.2.2. Sơ đồ nhà hàng Tao Li 422.2.3. Tổ chức lao động nhà hàng 432.2.4. Khách hàng của nhà hàng Tao Li 472.2.5.Cơ sở vật chất kỹ thuật nhà hàng Tao Li 512.2.6. Quy trình phục vụ bàn nhà hàng Tao Li 542.2.7. Dịch vụ nhà hàng Tao Li 592.2.8. Tổng kết về thực trạng hoạt động phục vụ bàn nhà hàng Tao Li 61CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN BÀN NHÀ HÀNG TAO LI 633.1.Phương hướng và mục tiêu kinh doanh của khách sạn Nikko và nhà hàng Tao Li 633.1.1. Phương hướng và mục tiêu kinh doanh của khách sạn Nikko 633.1.2. Phương hướng và mục tiêu kinh doanh của nhà hàng 633.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động dịch vụ của bộ phận bàn nhà hàng Tao Li 653.2.1. Tổ chức lao động 653.2.2. Quy trình phục vụ 673.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật 703.2.4. Dịch vụ nhà hàng 71KẾT LUẬN 72TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ BÀN TRONG NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 3

1.1. Kinh doanh khách sạn 3

1.1.1. Khái niệm cơ bản về kinh doanh khách sạn 3

1.1.2. Đặc điểm kinh doanh khách sạn 4

1.1.3. Khách của khách sạn 5

1.1.4. Sản phẩm của khách sạn 7

1.2. Hoạt động phục vụ bàn kinh doanh nhà hàng khách sạn 10

1.2.1. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của bộ phận bàn 10

1.2.2. Tổ chức lao động của bộ phận bàn trong nhà hàng khách sạn 11

1.2.3. Cơ sở vật chất, kỹ thuật bộ phận bàn 14

1.2.4. Quy trình phục vụ bàn 17

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ BÀN TẠI NHÀ HÀNG TAO LI 24

2.1. Giới thiệu khách sạn Nikko Hà Nội và hoạt động kinh doanh của khách sạn 24

2.1.1. Giới thiệu khách sạn 24

2.1.2. Các điều kiện kinh doanh của khách sạn 26

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của khách sạn 29

2.1.4. Dịch vụ của khách sạn 32

2.1.5. Khách của khách sạn 36

2.2. Thực trạng hoạt động phục vụ bàn nhà hàng Tao Li 40

2.2.1. Giới thiệu chung về nhà hàng Tao Li 40

2.2.2. Sơ đồ nhà hàng Tao Li 42

2.2.3. Tổ chức lao động nhà hàng 43

2.2.4. Khách hàng của nhà hàng Tao Li 47

2.2.5.Cơ sở vật chất kỹ thuật nhà hàng Tao Li 51

2.2.6. Quy trình phục vụ bàn nhà hàng Tao Li 54

2.2.7. Dịch vụ nhà hàng Tao Li 59

2.2.8. Tổng kết về thực trạng hoạt động phục vụ bàn nhà hàng Tao Li 61

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ BỘ PHẬN BÀN NHÀ HÀNG TAO LI 63

3.1.Phương hướng và mục tiêu kinh doanh của khách sạn Nikko và nhà hàng Tao Li 63

3.1.1. Phương hướng và mục tiêu kinh doanh của khách sạn Nikko 63

3.1.2. Phương hướng và mục tiêu kinh doanh của nhà hàng 63

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động dịch vụ của bộ phận bàn nhà hàng Tao Li 65

3.2.1. Tổ chức lao động 65

3.2.2. Quy trình phục vụ 67

3.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật 70

3.2.4. Dịch vụ nhà hàng 71

KẾT LUẬN 72

TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY