Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của Công ty TNHH Tiếp Thị và Thương mại Anh Lan

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ VÀ THƯƠNG MẠI ANH LAN 3

1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 3

2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty. 6

2.1Ngành nghề kinh doanh. 6

2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty. 6

3. Cơ cấu tổ chức của công ty 7

4. Tình hình tài chính của Công ty. 9

4.1 Tài chớnh 9

4.2. Nhõn lực 9

4.3. Cơ sở vật chất hạ tầng 9

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ VÀ THƯƠNG MẠI ANH LAN 10

I. Tình hình nhập khẩu của Công ty 10

1. Mặt hàng nhập khẩu. 10

2. Thị trường nhập khẩu. 11

3. Kim ngạch nhập khẩu. 11

4. Tình hình tiêu thụ hàng nhập khẩu. 12

II. quy trình nhập khẩu tại Công ty tnhh tiếp thị và thương mại anh lan. 12

1. Nghiên cứu và lựa chọn thị trường nhập khẩu 12

2. Giao dịch đàm phán và ký kết hợp đồng nhập khẩu 13

3. Thực hiện hợp đồng nhập khẩu 18

3.1 Xin giấy phép nhập khẩu 18

3.2 Mở L/C. 18

3.3 Thuê tầu chở hàng (nhập theo điều kiện FOB). 18

3.4 Mua bảo hiểm. 19

3.5 Làm thủ tục hải quan 19

3.6 Kiểm tra hàng hoá. 21

3.7 Làm thủ tục thanh toán. 21

III. đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty 22

1. Phân tích hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty. 22

2. Những thành tựu đạt được ở Công ty. 23

3. Khó khăn và tồn tại. 24

CHƯƠNG III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ VÀ THƯƠNG MẠI ANH LAN. 26

I. Phương hướng và mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty. 26

1. Định hướng phát triển nguồn hàng 26

2. Định hướng phát triển thị trường khách hàng 27

3. Kế hoạch và phương hướng thực hiện trong năm 2009 28

II. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty 31

1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 32

2. Nâng cao kết quả kinh doanh nhập khẩu theo hướng giảm chi phí 32

3. Xây dựng chiến lược nhập khẩu và lựa chọn chiến lược tối ưu 33

3.1 Xây dựng chiến lược nhập khẩu 33

3.2. Lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu 33

4. Một số biện pháp thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 34

5. Nâng cao nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công nhân viên. 36

III. Các ý kiến khác 36

1. Với Nhà nước 36

2. Với công ty TNHH Tiếp thị và Thương mại Anh Lan 38

KẾT LUẬN 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY