Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tài trợ XNK tại Ngân hàng ĐT & PT chi nhánh Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1. Khái niệm tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu. 4

1.2. Vai trò của hoạt động tín dụng tài trợ XNK. 5

1.2.1. Đối với nền kinh tế. 6

1.2.2. Đối với các ngân hàng thương mại. 6

1.2.3. Đối với các doanh nghiệp. 7

1.3. Các hình thức tín dụng tài trợ XNK của Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay. 8

1.3.1. Tín dụng tài trợ nhập khẩu. 8

a. Mở L/C thanh toán hàng nhập khẩu. 8

b. Cho vay thanh toán hàng nhập hoặc thanh toán bộ chứng từ giao hàng. 9

c. Nghiệp vụ bảo lãnh và tái bảo lãnh. 9

1.3.2. Tín dụng tài trợ xuất khẩu. 10

a. Tài trợ vốn lưu động để thu mua, chế biến sản xuất hàng xuất khẩu theo đúng L/C quy định, hoặc hợp đồng ngoại thương đã ký kết, hoặc đơn đặt hàng. 10

b. Tài trợ vốn trong thanh toán hàng xuất khẩu 11

1.4. Các nhân tố tác động đến hoạt động tín dụng tài trợ XNK. 13

1.4.1. Các nhân tố bên trong. 13

a. Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp. 13

b. Các nhân tố thuộc về ngân hàng. 14

1.4.2. Các nhân tố bên ngoài. 15

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH HÀ NỘI. 17

2.1. Một số nét khái quát về chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội. 17

2.1.1. Lịch sử hình thành và Phát triển của Ngân hàng Đầu Tư và Phát triển chi nhánh Hà Nội. 17

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của Ngân hàng ĐT & PT Thành phố Hà Nội. 19

2.1.3. Tình hình hoạt động chung của chi nhánh Ngân hàng ĐT & PT Hà Nội: 21

a. Hoạt động huy động vốn. 22

a. Hoạt động tín dụng. 24

c. Hoạt động dịch vụ 25

2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng tài trợ XNK của Chi nhánh Ngân hàng ĐT & PT Hà Nội 27

2.2.1. Quy trình và điều kiện cho vay đối với các hình thức tín dụng tài trợ XNK của Ngân hàng ĐT & PT Hà Nội. 27

a. Điều kiện vay: 27

b. Nghiệp vụ. 27

2.2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng tài trợ XNK của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội. 30

a. Hoạt động mở L/C và cho vay ký quỹ mở L/C. 31

b. Hoạt động bảo lãnh. 32

c. Hoạt động cho vay thanh toán bộ chứng từ hàng nhập. 33

2.2.3. Đánh giá chung về hoạt động tín dụng tài trợ XNK của chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội. 34

a. Những kết quả đạt được. 34

b. Những tồn tại và hạn chế. 35

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG ĐT & PT CHI NHÁNH HÀ NỘI. 37

3.1. Những cơ hội và thách thức với việc tài trợ XNK, định hướng hoạt động 2006-2010 của Ngân hàng ĐT & PT Hà Nội. 37

3.1.1. Cơ hội. 37

3.1.2. Thách thức. 38

3.1.3. Định hướng phát triển giai đoạn 2006-2010. 39

3.2. Một số các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tín dụng tài trợ XNK của Chi nhánh Ngân hàng ĐT & PT Hà Nội. 40

3.2.1 Tăng cường nguồn vốn của Chi nhánh. 40

3.2.2. Hoàn thiện và đa dạng hóa các hình thức tín dụng tài trợ XNK. 41

a.Tài trợ xuất khẩu: 42

b. Tài trợ nhập khẩu. 42

3.2.3. Đa dạng hóa khách hàng: 43

3.2.4. Tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động XNK. 44

3.3.5. Đẩy mạnh các hình thức phân phối, quảng bá hình ảnh ngân hàng. 45

3.3.6. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ nghiệp vụ trong mô hình ngân hàng hiện đại. 45

3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu 46

3.3.1. Đối với Nhà nước. 46

3.3.2. Đối với Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam. 48

3.3.3. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. 49

KẾT LUẬN 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY