Chuyên đề Thực trạng và giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng quân đội chi nhánh Hoàn Kiếm

MỤC LỤC

Lời mở đầu

Chương I: Hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hang thương mại

1.1 Hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hang thương mại

1.1.1 Khái niệm

1.1.2 Sự hình thành và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế

1.1.3 Các điều kiện thanh toán quốc tế

1.1.4 Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế

1.1.5 Hoạt động thanh toán quốc tế trong ngân hàng thương mại

1.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng tới các hoạt động thanh toán quốc tế

Chương II: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

2.1 Khái quát về ngân hang thương mại cổ phần quân đội

2.1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

2.2 Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hang thương mại cổ phần quân đội

2.2.1 khái quát hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hang thương mại cổ phần quân đội

2.2.2 Kết quả từng phương thức thanh toán quốc tế

2.2.3 Tổng kết hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hang thương mại cổ phần quân đội

2.3 Nguyên nhân hạn chế tại ngân hang quân đội chi nhánh Hoàn Kiếm

2.3.1 Nguyên nhân khách quan

2.3.2 Nguyên nhân chủ quan

ChươngIII: giài pháp mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thuơng mại cổ phần quân đội chi nhánh Hoàn kiếm

3.1 Đánh giá một số mặt năng lực cạnh tranh của ngân hang

3.1.1 thực trạng thanh toán ngân hang hiện nay

3.1.2 chất lượng dịch vụ thanh toán

3.1.3 Biểu phí dịch vụ

3.1.4 Uy tín ngân hang

3.1.5 Mạng lưới chi nhánh quan hệ đại lý

3.1.6 Hoạt động Marketting

3.2 Phương hướng hoạt động của ngân hàng quân đội trong năm 2008

3.3 Giải pháp mở rộng phạm vi hoạt động của ngân hàng quân đội

3.3.2 Hoàn thiện và phát triển hoạt động dịch vụ

3.3.3 Phối hợp giữa thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ

3.3.4 Nâng cao trình độ ,nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ

3.3.5 Tăng cường hoạt động tài trợ thương mại

3.3.6 Điều chỉnh biểu phí dịch vụ

3.3.7 Xây dựng lại quy chế và quy chế và điều kiện cho vay mở L/C

Thực trạng và giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng quân đội chi nhánh Hoàn kiếm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY