Chuyên đề Thực trạng tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm

MỤC LỤCChương I: Chất lượng tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại 11.1/Khái niệm về tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại. 11.1.1/Tín dụng trung và dài hạn-một hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại. 11.1.2/Vai trò của tín dụng trung và dài hạn đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam. 71.2/Chất lượng tín dụng trung và dài hạn của NHTM 91.2.1/Khái niệm chất lượng tín dụng trung và dài hạn của NHTM. 91.2.2/Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng trung và dài hạn 111.2.3/Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng trung và dài hạn của NHTM. 14Chương II: Thực trạng tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm. 212.1/Giới thiệu chung về Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm. 212.1.1/Lịch sử hình thành phát triển và cơ cấu tổ chức. 212.1.2/Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong những năm gần đây. 232.2/Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm. 292.2.1/Các hoạt động cơ bản: 292.2.1.1/Hoạt động kinh doanh tín dụng. 302.2.1.2/Kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế. 322.2.1.3/Công tác kế toán và lợi nhuận. 342.3/Thực trạng hoạt động tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm 352.3.1/ Hoạt động tín dụng trung dài hạn tại Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm. 352.3.2/Nợ quá hạn. 412.4/ Đáng giá chất lượng tín dụng trung dài hạn của Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm. 442.4.1/Kết quả đạt được. 442.4.2/Các thế mạnh trong cho vay trung dài hạn của Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm. 482.4.3/Những hạn chế tồn tại và nguyên nhân chủ yếu. 49Chương III: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn của Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm. 553.1/Định hướng hoạt động tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm. 553.2/Một số giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm. 563.2.1/Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm. 573.2.2/Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm 633.3/Kiến nghị. 763.3.1/Kiến nghị với Nhà nước. 763.3.2/Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước. 77Kết luận 78

MỤC LỤC

Chương I: Chất lượng tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại 1

1.1/Khái niệm về tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại. 1

1.1.1/Tín dụng trung và dài hạn-một hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại. 1

1.1.2/Vai trò của tín dụng trung và dài hạn đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam. 7

1.2/Chất lượng tín dụng trung và dài hạn của NHTM 9

1.2.1/Khái niệm chất lượng tín dụng trung và dài hạn của NHTM. 9

1.2.2/Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng trung và dài hạn 11

1.2.3/Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng trung và dài hạn của NHTM. 14

Chương II: Thực trạng tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm. 21

2.1/Giới thiệu chung về Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm. 21

2.1.1/Lịch sử hình thành phát triển và cơ cấu tổ chức. 21

2.1.2/Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong những năm gần đây. 23

2.2/Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm. 29

2.2.1/Các hoạt động cơ bản: 29

2.2.1.1/Hoạt động kinh doanh tín dụng. 30

2.2.1.2/Kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế. 32

2.2.1.3/Công tác kế toán và lợi nhuận. 34

2.3/Thực trạng hoạt động tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm 35

2.3.1/ Hoạt động tín dụng trung dài hạn tại Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm. 35

2.3.2/Nợ quá hạn. 41

2.4/ Đáng giá chất lượng tín dụng trung dài hạn của Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm. 44

2.4.1/Kết quả đạt được. 44

2.4.2/Các thế mạnh trong cho vay trung dài hạn của Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm. 48

2.4.3/Những hạn chế tồn tại và nguyên nhân chủ yếu. 49

Chương III: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn của Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm. 55

3.1/Định hướng hoạt động tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm. 55

3.2/Một số giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm. 56

3.2.1/Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm. 57

3.2.2/Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm 63

3.3/Kiến nghị. 76

3.3.1/Kiến nghị với Nhà nước. 76

3.3.2/Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước. 77

Kết luận 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY