Chuyên đề Thực trạng kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong Báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán TTL

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương 1: Cơ sở lý luận của kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kiểm toán báo cáo tài chính. 3

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đối tượng của kiểm toán tài chính. 3

1.1 Những đặc điểm chung của báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 3

1.2. Một số quy định của nhà nước đối với Báo cáo tài chính 5

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh với vấn đề kiểm toán. 6

2.1.Mục tiêu kiểm toán 6

2.2. Xác nhận của nhà quản lý 9

2.3. Quy trình kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 14

2.3.1.Lập kế hoạch kiểm toán 15

2.3.2. Chương trình kiểm toán 26

2.3.2.2. Kiểm toán chi phí 31

2.3.2.3. Kiểm toán tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước 36

2.3.3. Kết thúc kiểm toán 39

2.3.3.1 Tổng hợp sau khi tiến hành kiểm toán các khoản mục trên Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 39

2.3.3.2 Hoàn thành kiểm toán 39

Chương 2 : Thực trạng kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn Thăng Long. 40

1. Đặc điểm chung về Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn Thăng Long (TTL) 40

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 40

1.2 Cơ câu và tổ chức của công ty 41

1.3. Hệ thống kế toán của công ty 44

1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp 44

1.3.2. Đặc điểm của tổ chức công tác kế toán 47

1.4 Nội dung kiểm toán báo cáo tài chính 51

2. Thực hiện Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty kiểm toán Thăng Long (TTL) đối với công ty ABC 53

2.1. Lập kế hoạch kiểm toán 53

2.2. Thực hiện kiểm toán 53

2.2.1. Kiểm toán doanh thu. 55

2.2.2 Kiểm toán chi phí hoạt động 58

2.2.3. Kiểm toán nghiệp thanh toán với nhà nước. 64

2.2.4 Tổng hợp sau khi tiến hành kiểm toán các khoản trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 67

2.3. Hoàn thành kiểm toán. 67

Chương 3: Bài học kinh nghiệm và kiến nghị hoàn thành quy trình kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng và Báo cáo tài chính nói chung tại công ty TTL. 69

1. Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tế tại công ty TTl. 69

2 Một số kiếm nghị và đề xuất 70

2.1 Những khó khăn chung và hướng giải quyết 70

2.2 Một số kiến nghị và đề xuất hoàn thiện công tác kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TTL. 70

Kết luận 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY