Chuyên đề Thực trạng đói nghèo và công tác xóa đói giảm nghèo tại Huyện Nghi Xuân

LỜI NÓI ĐẦU 1I. CƠ SỞ LÝ LUẬN, CƠ SỞ THỰC TIỄN 2A. Cơ sở lý luận 21. Khái niệm nghèo đói và các khái niệm có liên quan 22. Phương pháp tiếp cận và xác định chuẩn đói nghèo 32.1. Phương pháp tiếp cận: 3 2.2. Chuẩn nghèo đói: 3B. Cơ sở thực tiễn 41. Đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội của huyện 42. Sự cần thiết phải thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo 53. Quan điểm của Đảng và nhà nước về chính sách xoá đói giảm nghèo 54. Phương hướng chủ trương của huyện trong việc thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo 6II. THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO VÀ CÔNG TÁC XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI HUYỆN NGHI XUÂN 71. Thực trạng đói nghèo tại huyện Nghi Xuân 72. Nguyên nhân dẫn đến đói nghèo 123. Thực trạng công tác xoá đói giảm nghèo tại huyện .133.1. Tình hình thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo .13 3.1.1. Công tác chỉ đạo 133.1.2. Các chính sách hỗ trợ người nghèo. 143.1.3. Các dự án góp phần tham gia vào công tác xoá đói giảm nghèo 153.1.4. Chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển KTGĐ 173.2. Kết quả cụ thể đạt được 18  III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO HUYỆN NGHI XUÂN 201. Nâng cao nhận thức và năng lực cho người dân qua việc thiết lập mô hình cung cấp thông tin 2 chiều 202. Giải pháp về cho vay vốn 213. Giải pháp về dân số và kế hoạch hoá gia đình 214. Một số biện giải pháp khác 22IV. KIẾN NGHỊ 22KẾT LUẬN 23

LỜI NÓI ĐẦU 1

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN, CƠ SỞ THỰC TIỄN 2

A. Cơ sở lý luận 2

1. Khái niệm nghèo đói và các khái niệm có liên quan 2

2. Phương pháp tiếp cận và xác định chuẩn đói nghèo 3

2.1. Phương pháp tiếp cận: 3

2.2. Chuẩn nghèo đói: 3

B. Cơ sở thực tiễn 4

1. Đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội của huyện 4

2. Sự cần thiết phải thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo 5

3. Quan điểm của Đảng và nhà nước về chính sách xoá đói giảm nghèo 5

4. Phương hướng chủ trương của huyện trong việc thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo 6

II. THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO VÀ CÔNG TÁC XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI HUYỆN NGHI XUÂN 7

1. Thực trạng đói nghèo tại huyện Nghi Xuân 7

2. Nguyên nhân dẫn đến đói nghèo 12

3. Thực trạng công tác xoá đói giảm nghèo tại huyện .13

3.1. Tình hình thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo .13 3.1.1. Công tác chỉ đạo 13

3.1.2. Các chính sách hỗ trợ người nghèo. 14

3.1.3. Các dự án góp phần tham gia vào công tác xoá đói giảm nghèo 15

3.1.4. Chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển KTGĐ 17

3.2. Kết quả cụ thể đạt được 18

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO HUYỆN NGHI XUÂN 20

1. Nâng cao nhận thức và năng lực cho người dân qua việc thiết lập mô hình cung cấp thông tin 2 chiều 20

2. Giải pháp về cho vay vốn 21

3. Giải pháp về dân số và kế hoạch hoá gia đình 21

4. Một số biện giải pháp khác 22

IV. KIẾN NGHỊ 22

KẾT LUẬN 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY