Chuyên đề Thực tiễn về công tác đãi ngộ phi tài chính tại Công ty Vận Tải Đa Phương Thức

TrangLời mở đầu 01Phần 1 : Lý luận cơ sở về đãi ngộ phi tài chính 02• Khái niệm về đãi ngộ phi tài chính 02• Các hình thức của đãi ngộ phi tài chính 02• Đãi ngộ thông qua công việc 02• Đãi ngộ thông qua môi trường làm việc 03Phần 2 : Thực trạng công tác đãi ngộ phi tài chính tại Công ty Vận tải Đa phương thức2.1 Giới thiệu chung về Công ty 042.2 Sơ đồ tổ chức nhân sự của Công ty 052.3 Thực trạng công tác đãi ngộ phi tài chính tại Công ty 062.3.1 Thực trạng đãi ngộ thông qua công việc 072.3.2 Thực trạng đãi ngộ thông qua môi trường làm việc 092.4 Ưu điểm và hạn chế trong công tác đãi ngộ phi tài chính tại Công ty 112.4.1 Ưu điểm 112.4.2 Hạn chế 11Phần 3 : Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác đãi ngộ phi tài chính tại Vietranstimex3.1 Giải pháp đãi ngộ thông qua công việc 123.2 Giải pháp đãi ngộ thông qua môi trường làm việc 12Tổng kết 15Phụ lục 16

Trang

Lời mở đầu 01

Phần 1 : Lý luận cơ sở về đãi ngộ phi tài chính 02

• Khái niệm về đãi ngộ phi tài chính 02

• Các hình thức của đãi ngộ phi tài chính 02

• Đãi ngộ thông qua công việc 02

• Đãi ngộ thông qua môi trường làm việc 03

Phần 2 : Thực trạng công tác đãi ngộ phi tài chính tại Công ty Vận tải Đa phương thức

2.1 Giới thiệu chung về Công ty 04

2.2 Sơ đồ tổ chức nhân sự của Công ty 05

2.3 Thực trạng công tác đãi ngộ phi tài chính tại Công ty 06

2.3.1 Thực trạng đãi ngộ thông qua công việc 07

2.3.2 Thực trạng đãi ngộ thông qua môi trường làm việc 09

2.4 Ưu điểm và hạn chế trong công tác đãi ngộ phi tài chính tại Công ty 11

2.4.1 Ưu điểm 11

2.4.2 Hạn chế 11

Phần 3 : Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác đãi ngộ phi tài chính tại Vietranstimex

3.1 Giải pháp đãi ngộ thông qua công việc 12

3.2 Giải pháp đãi ngộ thông qua môi trường làm việc 12

Tổng kết 15

Phụ lục 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY