Chuyên đề Thúc đẩy hoạt động xuất khẩu mặt hàng giầy của công ty TNHH nhà nước một thành viên giầy Thượng Đình

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: Lý luận về hoạt động kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp 3

1.1 Khỏi niệm, vai trũ và cỏc hỡnh thức xuất khẩu. 3

1.1.1 Khỏi niệm. 3

1.1.2 Vai trũ của hoạt động xuất khẩu. 3

1.1.3 Cỏc hỡnh thức xuất khẩu. 5

1.2 Các bước chuẩn bị cho hoạt động xuất khẩu. 7

1.2.1 Giai đoạn tiền hợp đồng. 7

1.2.2 Giai đoạn giao dịch đàm phán ký kết hợp đồng. 12

1.2.3 Giai đoạn tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu. 16

1.3 Cỏc nhõn tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp. 22

1.4 Sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp giầy dép Việt Nam. 23

Chương 2: Thực trạng hoạt động xuất khẩu mặt hàng giầy tại công ty tnhh nhà nước một thành viên giầy thượng đình 26

2.1 Tổng quan về công ty TNHH nhà nước một thành viên giầy Thượng Đỡnh. 26

2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thành của cụng ty giầy Thượng Đỡnh. 26

2.1.2 Quỏ trỡnh phỏt triển của cụng ty giầy Thượng Đỡnh. 27

2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty giầy Thượng Đỡnh. 30

1.2.2 Cơ cấu bộ máy quản trị ( sơ đồ). Error! Bookmark not defined.

2.1.4 Những đặc điểm kinh tế, kỹ thuật chủ yếu của công ty giầy Thượng Đỡnh. 32

2.2 Thực trạng hoạt động xuất khẩu mặt hàng giầy tại công ty giầy Thượng Đỡnh. 37

2.2.1 Kim nghạch xuất khẩu của công ty giầy Thượng Đỡnh. 37

2.2.2 Cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu của công ty giầy Thượng Đỡnh. 38

2.2.3 . Thị trường xuất khẩu của công ty giầy Thượng Đỡnh. 40

2.2.4 Hỡnh thức xuất khẩu của cụng ty giầy Thượng Đỡnh. 46

2.2.4 Tỡnh hỡnh thực hiện quy trỡnh xuất khẩu của cụng ty giầy Thượng Đỡnh. 46

2.3 Đánh giá hoạt động xuất khẩu mặt hàng giầy của công ty TNHH nhà nước một thành viên giầy Thượng Đỡnh. 50

2.3.1 Những ưu điểm trong hoạt động xuất khẩu mặt hàng giầy của công ty giầy Thượng Đỡnh. 50

2.3.2 Những mặt hạn chế trong hoạt động xuất khẩu mặt hàng giầy của công ty giầy Thượng Đỡnh. 52

2.3.3 Nguyờn nhõn của những mặt hạn chế. 54

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG GIẦYTẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN GIẦY THƯỢNG ĐÌNH 56

3.1. Triển vọng hoạt động xuất khẩu giầy dép của các doanh nghiệp Việt Nam. 56

3.1.1. Định hướng phát triển ngành da giầy Việt Nam đến năm 2010. 58

3.1.2. Định hướng phát triển xuất khẩu của công ty giầy Thượng Đỡnh. 59

3.2 Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu giầy tại công ty giầy Thượng Đỡnh. 60

3.2.1 Cỏc giải phỏp từ phớa cụng ty. 60

3.2.2 Một số kiến nghị với nhà nước. 65

Cỏc tài liệu tham khảo 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY