Chuyên đề Thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA ở Thái Bình

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1:THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG ODA

Ở THÁI BÌNH 2

1. Tính tất yếu phải thu hút ODA ở Thái Bình 2

1.1. Giới thiệu chung về ODA 2

1.2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội ở Thái Bình 6

1.2.1. Vị trí địa lý 6

1.2.2. Đặc điểm địa hình 6

1.2.3. Thủy văn, hải triều 6

1.2.4. Khí hậu 6

1.2.5. Tiềm năng tài nguyên khoáng sản và nguồn nhân lực 7

1.3. ODA và sự phát triển của Việt Nam 11

1.4. Sự cần thiết phải thu hút ODA ở Thái Bình 12

2. Thực trạng thu hút, sử dụng và quản lý ODA ở Thái Bình 13

2.1. Tổng quan thu hút, sử dụng và quản lý ODA Việt Nam 13

2.1.1. Tình hình thu hút, sử dụng và quản lý ODA ở Việt Nam giai đoạn 2001-2005 13

2.1.2. Tình hình thu hút, sử dụng và quản lý ODA ở Việt Nam giai đoạn 2006- 2008 21

2.2. Thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA ở Thái Bình 38

2.2.1. Thu hút nguồn vốn ODA ở Thái Bình 38

2.2.2. Tình hình sử dụng và quản lý ODA ở Thái Bình 50

2.2.3. Đánh giá tình hình thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA ở Thái Bình 55

CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP THU HÚT VÀ SỬ DỤNG ODA Ở THÁI BÌNH TRONG THỜI GIAN TỪ NĂM 2010- 2015 56

1. Định hướng sử dụng nguồn vốn ODA giai đoạn 2010- 2015 56

1.1. Mục tiêu phát triển của tỉnh 56

1.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2010- 2015 56

1.1.2. Tổng đầu tư 56

1.2. Những lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA 56

1.3. Danh mục các dự án kêu gọi ODA giai đoạn 2010- 2015 và những năm tiếp theo của Thái Bình 56

2. Giải pháp thu hút và sử dụng ODA ở Thái Bình giai đoạn 2010- 2015 56

2.1. Giải pháp tăng cường thu hút nguồn vốn ODA ở Thái Bình 56

2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 56

2.2.1. Về sử dụng ODA 56

2.2.2. Về cơ chế quản lý tài chính vốn ODA 56

2.2.3. Giải pháp tăng tốc độ giải ngân cho tỉnh 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY