Chuyên đề Thu hút khách đi du lịch nước ngoài (Outbound) thông qua các công ty du lịch trên địa bàn Hà Nội của công ty Vietran Tour

MỤC LỤCPhần mở đầu 1Chương I: Cơ sở lý luận về việc thu hút khách đi du lịch nước ngoài (Outbound) thông qua các công ty du lịch 31.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh lữ hành: 31.1.1. Khái niệm về kinh doanh lữ hành: 31.1.2. Phân loại kinh doanh lữ hành: 41.1.3. Vai trò của kinh doanh lữ hành: 51.2. Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài(Outbound): 71.2.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế: 71.2.2. Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế: có 5 điều kiện: 71.2.3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 81.3. Bốn con đường để thu hút khách của doanh nghiệp lữ hành: 81.3.1. Chất lượng cao của sản phẩm: 81.3.2. Giá cả sản phẩm hợp lý: 101.3.3. Mở rộng và tăng cường kênh phân phối: 121.3.3.1. Vai trò của kênh phân phối trong việc thu hút khách của các công ty lữ hành: 121.3.3.2. Chức năng của kênh phân phối: 131.3.3.3. Các kênh phân phối chủ yếu trong kinh doanh lữ hành: .141.3.3.4. Hình thức tổ chức kênh phân phối – kênh phân phối liên kết ngang: .161.3.3.5. Lựa chọn và quản lý kênh phân phối: 171.3.4. Xúc tiến hấp dẫn . .20 Chương II: Thực trạng khách đi du lịch nước ngoài (Outbound) thông qua các công ty du lịch trên địa bàn Hà Nội của công ty Vietran – tour 242.1. Tình hình phát triển chung của ngành du lịch Việt Nam: 242.2. Tình hình việc khách đi du lịch nước ngoài(Outbound) và tình hình hoạt động của các công ty du lịch ở Việt Nam trong những năm gần đây: 272.3. Giới thiệu về công ty Vietran – tour: 302.3.1. Khái quát về công ty Vietran – tour: 302.3.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: 322.3.3. Ngành nghề kinh doanh: 332.3.4. Điều kiện kinh doanh: 342.3.5. Sản phẩm của công ty: 402.3.6. Thị trường khách của công ty: 422.3.7. Tình hình hoạt động của công ty năm 2007: 43 2.3.8. Nhận xét chung về công ty .44 2.4. Vai trò và chức năng của các công ty du lịch trong việc thu hút khách đi chương trình du lịch nước ngoài (Outbound ) của công ty Vietran - tour: 482.5. Đánh giá thực trạng việc khách đi du lịch nước ngoài (Outbound) thông qua các công ty du lịch trên địa bàn Hà Nội của công ty Vietran – tour: 492.5.1. Hệ thống các công ty du lịch trên địa bàn Hà Nội liên kết với công ty Vietran – tour: 502.5.2. Thực trạng việc khách đi du lịch nước ngoài thông qua các công ty du lịch mà Vietran – tour đã và đang liên kết trong những năm gần đây: . 53Chương III: Một số giải pháp nhằm thu hút khách đi du lịch nước ngoài (Outbound) thông qua các công ty du lịch trên địa bàn Hà Nội của công ty Vietran – tour 683.1. Phương hướng và mục tiêu trong việc thu hút khách đi du lịch nước ngoài (Outbound) thông qua các công ty du lịch trên địa bàn Hà Nội của công ty Vietran – tour trong thời gian tới: 683.2. Một số giải pháp: 703.2.1. Về việc áp dụng các con đường chính để tăng sự thu hút khách đi du lịch nước ngoài của Vietran - tour: 703.2.2. Về việc phát triển kênh phân phối là thông qua các công ty du lịch trên địa bàn Hà Nội của Vietran – tour: 743.2.2.1. Xây dựng mối quan hệ tốt với công ty du lịch mà Vietran – tour đã và đang liên kết: 743.2.2.2. Mở rộng việc liên kết với các công ty du lịch khác trên địa bàn Hà Nội: 80Kết luận 84Tài liệu tham khảo 85

MỤC LỤC

Phần mở đầu 1

Chương I: Cơ sở lý luận về việc thu hút khách đi du lịch nước ngoài (Outbound) thông qua các công ty du lịch 3

1.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh lữ hành: 3

1.1.1. Khái niệm về kinh doanh lữ hành: 3

1.1.2. Phân loại kinh doanh lữ hành: 4

1.1.3. Vai trò của kinh doanh lữ hành: 5

1.2. Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài(Outbound): 7

1.2.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế: 7

1.2.2. Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế: có 5 điều kiện: 7

1.2.3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 8

1.3. Bốn con đường để thu hút khách của doanh nghiệp lữ hành: 8

1.3.1. Chất lượng cao của sản phẩm: 8

1.3.2. Giá cả sản phẩm hợp lý: 10

1.3.3. Mở rộng và tăng cường kênh phân phối: 12

1.3.3.1. Vai trò của kênh phân phối trong việc thu hút khách của các công ty lữ hành: 12

1.3.3.2. Chức năng của kênh phân phối: 13

1.3.3.3. Các kênh phân phối chủ yếu trong kinh doanh lữ hành: .14

1.3.3.4. Hình thức tổ chức kênh phân phối – kênh phân phối liên kết ngang: .16

1.3.3.5. Lựa chọn và quản lý kênh phân phối: 17

1.3.4. Xúc tiến hấp dẫn . .20

Chương II: Thực trạng khách đi du lịch nước ngoài (Outbound) thông qua các công ty du lịch trên địa bàn Hà Nội của công ty Vietran – tour 24

2.1. Tình hình phát triển chung của ngành du lịch Việt Nam: 24

2.2. Tình hình việc khách đi du lịch nước ngoài(Outbound) và tình hình hoạt động của các công ty du lịch ở Việt Nam trong những năm gần đây: 27

2.3. Giới thiệu về công ty Vietran – tour: 30

2.3.1. Khái quát về công ty Vietran – tour: 30

2.3.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: 32

2.3.3. Ngành nghề kinh doanh: 33

2.3.4. Điều kiện kinh doanh: 34

2.3.5. Sản phẩm của công ty: 40

2.3.6. Thị trường khách của công ty: 42

2.3.7. Tình hình hoạt động của công ty năm 2007: 43

2.3.8. Nhận xét chung về công ty .44

2.4. Vai trò và chức năng của các công ty du lịch trong việc thu hút khách đi chương trình du lịch nước ngoài (Outbound ) của công ty Vietran - tour: 48

2.5. Đánh giá thực trạng việc khách đi du lịch nước ngoài (Outbound) thông qua các công ty du lịch trên địa bàn Hà Nội của công ty Vietran – tour: 49

2.5.1. Hệ thống các công ty du lịch trên địa bàn Hà Nội liên kết với công ty Vietran – tour: 50

2.5.2. Thực trạng việc khách đi du lịch nước ngoài thông qua các công ty du lịch mà Vietran – tour đã và đang liên kết trong những năm gần đây: . 53

Chương III: Một số giải pháp nhằm thu hút khách đi du lịch nước ngoài (Outbound) thông qua các công ty du lịch trên địa bàn Hà Nội của công ty Vietran – tour 68

3.1. Phương hướng và mục tiêu trong việc thu hút khách đi du lịch nước ngoài (Outbound) thông qua các công ty du lịch trên địa bàn Hà Nội của công ty Vietran – tour trong thời gian tới: 68

3.2. Một số giải pháp: 70

3.2.1. Về việc áp dụng các con đường chính để tăng sự thu hút khách đi du lịch nước ngoài của Vietran - tour: 70

3.2.2. Về việc phát triển kênh phân phối là thông qua các công ty du lịch trên địa bàn Hà Nội của Vietran – tour: 74

3.2.2.1. Xây dựng mối quan hệ tốt với công ty du lịch mà Vietran – tour đã và đang liên kết: 74

3.2.2.2. Mở rộng việc liên kết với các công ty du lịch khác trên địa bàn Hà Nội: 80

Kết luận 84

Tài liệu tham khảo 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY