Chuyên đề Thị trường cho thuê tài chính

MỤC LỤC DANH SÁCH NHÓM 3LỜI NÓI ĐẦU 4-5Chương 1:SƠ LƯỢC VỀ THỊ TRƯỜNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH 61. NGUỒN GỐC XUẤT HIỆN THỊ TRƯỜNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH .62. CHO THUÊ TÀI CHÍNH TRÊN THẾ GIỚI 63. CHO THUÊ TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM 63.1 Thực trạng 6-73.2 Tiềm năng phát triển 83.3 Phương hướng phát triển 9Chương 2: THỊ TRƯỜNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH 121. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CHO THUÊ TÀI CHÍNH 121.1 Khái niệm 121.2 Đặc điểm 12-152. PHÂN LOẠI CHO THUÊ TÀI CHÍNH 152.1Cho thuê tài chính 2 bên 152.2Cho thuê tài chính 3 bên 16-172.3Tái cho thuê 17-182.4Cho thuê giáp lưng 18-19 2.5Cho thuê hợp tác 19-203. QUY TRÌNH CHO THUÊ TÀI CHÍNH 213.1 Lập hồ sơ đề nghị tài trợ 223.2 Phân tích tín dụng 22-233.3 Đề nghị tải trợ 233.4 Cho thuê(giải ngân) 233.5 Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản 23-243.6 Xử lý TS khi chấm dứt hợp đồng cho thuê 24-254. LỢI ÍCH CHO THUÊ TÀI CHÍNH 254.1 Với bên đi thuê 254.2 Với bên cho thuê 25-264.3 Đối với nền kinh tế 26TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

MỤC LỤC

DANH SÁCH NHÓM 3

LỜI NÓI ĐẦU 4-5

Chương 1:SƠ LƯỢC VỀ THỊ TRƯỜNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH 6

1. NGUỒN GỐC XUẤT HIỆN THỊ TRƯỜNG CHO THUÊ

TÀI CHÍNH .6

2. CHO THUÊ TÀI CHÍNH TRÊN THẾ GIỚI 6

3. CHO THUÊ TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM 6

3.1 Thực trạng 6-7

3.2 Tiềm năng phát triển 8

3.3 Phương hướng phát triển 9

Chương 2: THỊ TRƯỜNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH 12

1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CHO THUÊ TÀI CHÍNH 12

1.1 Khái niệm 12

1.2 Đặc điểm 12-15

2. PHÂN LOẠI CHO THUÊ TÀI CHÍNH 15

2.1Cho thuê tài chính 2 bên 15

2.2Cho thuê tài chính 3 bên 16-17

2.3Tái cho thuê 17-18

2.4Cho thuê giáp lưng 18-19

2.5Cho thuê hợp tác 19-20

3. QUY TRÌNH CHO THUÊ TÀI CHÍNH 21

3.1 Lập hồ sơ đề nghị tài trợ 22

3.2 Phân tích tín dụng 22-23

3.3 Đề nghị tải trợ 23

3.4 Cho thuê(giải ngân) 23

3.5 Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản 23-24

3.6 Xử lý TS khi chấm dứt hợp đồng cho thuê 24-25

4. LỢI ÍCH CHO THUÊ TÀI CHÍNH 25

4.1 Với bên đi thuê 25

4.2 Với bên cho thuê 25-26

4.3 Đối với nền kinh tế 26

TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY