Chuyên đề Tỷ giá trong hoạt động tín dụng chứng từ

MỤC LỤC Mục lục 1Lời mở đầu 3Chương 1: lý thuyết chung 51.Các hoạt động kinh doanh đối ngoại của ngân hàng thương mại. 51.1.Hoạt động thanh toán chuyển tiền. 51.2.Hoạt động thanh toán nhờ thu. 61.3.Hoạt động kinh doanh ngoại hối. 61.4.Các hoạt động khác. 62.Hoạt động tín dụng chứng từ (L/C). 62.1.Khái niệm L/C: 62.2.Bản chất của L/C 82.3.Các loại L/C. 93.Tỷ giá và các vấn đề liên quan. 153.1.Lý thuyết về tỷ giá hối đoái. 153.2.Các loại tỷ giá. 163.3.Các yếu tố tác động lên quá trình hình thành tỷ giá. 173.4.Các chế độ tỷ giá hối đoái. 194.Rủi ro tỷ giá trong hoạt động tín dụng chứng từ. 194.1.Khái niệm rủi ro tỷ giá. 194.2.Nguồn phát sinh rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại hối nói chung và họat động tín dụng chứng từ nói riêng. 205.1.Đối với hoạt động kinh doanh đối ngoại. 205.2.Đối với ngân hàng. 215.3.Đối với nền kinh tế. 22Chương 2: phân tích ảnh hưởng của tỷ giá đến hoạt động tín dụng chứng từ ở ngân hàng công thương chi nhánh cầu giấy. 231.Thực trạng hoạt động tín dụng chứng từ tại NHCT Cầu Giấy. 232.Áp dụng mô hình để phân tích. 252.1.Ta xem xét đến L/C xuất. 262.2.Ta xem xét đến LCN: 35Chương 3: giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tỷ giá trong hoạt động tín dụng chứng từ ở Ngân hàng công thương cầu giấy 461.Hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng chứng từ. 462.Nâng cao hiệu quả Marketing của ngân hàng. 473. Dựng và thực hiện tốt chiến lược khách hàng và bạn hàng dài hạn. 494.Tư vấn kịp thời và đúng lúc cho khách hàng 50Kết luận 51Tài liệu tham khảo 52Phụ lục 53

MỤC LỤC

Mục lục 1

Lời mở đầu 3

Chương 1: lý thuyết chung 5

1.Các hoạt động kinh doanh đối ngoại của ngân hàng thương mại. 5

1.1.Hoạt động thanh toán chuyển tiền. 5

1.2.Hoạt động thanh toán nhờ thu. 6

1.3.Hoạt động kinh doanh ngoại hối. 6

1.4.Các hoạt động khác. 6

2.Hoạt động tín dụng chứng từ (L/C). 6

2.1.Khái niệm L/C: 6

2.2.Bản chất của L/C 8

2.3.Các loại L/C. 9

3.Tỷ giá và các vấn đề liên quan. 15

3.1.Lý thuyết về tỷ giá hối đoái. 15

3.2.Các loại tỷ giá. 16

3.3.Các yếu tố tác động lên quá trình hình thành tỷ giá. 17

3.4.Các chế độ tỷ giá hối đoái. 19

4.Rủi ro tỷ giá trong hoạt động tín dụng chứng từ. 19

4.1.Khái niệm rủi ro tỷ giá. 19

4.2.Nguồn phát sinh rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại hối nói chung và họat động tín dụng chứng từ nói riêng. 20

5.1.Đối với hoạt động kinh doanh đối ngoại. 20

5.2.Đối với ngân hàng. 21

5.3.Đối với nền kinh tế. 22

Chương 2: phân tích ảnh hưởng của tỷ giá đến hoạt động tín dụng chứng từ ở ngân hàng công thương chi nhánh cầu giấy. 23

1.Thực trạng hoạt động tín dụng chứng từ tại NHCT Cầu Giấy. 23

2.Áp dụng mô hình để phân tích. 25

2.1.Ta xem xét đến L/C xuất. 26

2.2.Ta xem xét đến LCN: 35

Chương 3: giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tỷ giá trong hoạt động tín dụng chứng từ ở Ngân hàng công thương cầu giấy 46

1.Hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng chứng từ. 46

2.Nâng cao hiệu quả Marketing của ngân hàng. 47

3. Dựng và thực hiện tốt chiến lược khách hàng và bạn hàng dài hạn. 49

4.Tư vấn kịp thời và đúng lúc cho khách hàng 50

Kết luận 51

Tài liệu tham khảo 52

Phụ lục 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY