Chuyên đề Sử dụng một số hệ số tài chính trong định giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I. ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BẰNG CÁCH SỬ DỤNG MÔ HÌNH CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH 31.1. Định giá cổ phiếu sử dụng mô hình hệ số P/E 31.1.1. Lý thuyết chung về hệ số P/E 31.1.2. Mô hình hệ số P/E 51.1.2.1. Hệ số P/E chuẩn 51.1.2.2. Mô hình P/E với công ty có tăng trưởng EPS không đổi (No growth model) 71.1.2.3. Mô hình P/E với công ty có tăng trưởng EPS đều 71.1.2.4. Mô hình hệ số P/E với công ty có tăng trưởng EPS nhiều giai đoạn 81.1.3. Định giá cổ phiếu dựa trên hệ số P/E 91.2. Định giá cổ phiếu sử dụng mô hình hệ số PBV 111.2.1. Lý thuyết chung về hệ số PBV 111.2.2. Mô hình hệ số P/BV 131.2.2.1. Mô hình hệ số P/BV cho các công ty ổn định 131.2.2.2. Mô hình hệ số P/BV cho công ty tăng trưởng mạnh 161.2.3. Định giá cổ phiếu dựa trên hệ số P/BV 181.3. Định giá cổ phiếu sử dụng mô hình hệ số P/S 191.3.1. Lý thuyết chung về mô hình hệ số P/S 191.3.2. Mô hình hệ số P/S 221.3.2.1. Mô hình hệ số P/S cho các công ty ổn định 221.3.2.2. Hệ số P/S cho các công ty tăng trưởng cao 241.3.3. Định giá cổ phiếu sử dụng hệ số P/S 25CHƯƠNG 2- ỨNG DỤNG TRONG ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY TRÊN HOSE 282.1. Phân tích thực trạng của các công ty 282.1.1. Công ty Cổ Phần bao bì Bỉm Sơn-BPC 282.1.1.1. Giới thiệu khái quát về công ty 282.1.1.1. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 292.1.2. Công ty Cổ phần Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu 292.1.2.1. Giới thiệu khái quát về công ty 292.1.2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 312.1.2. Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới 342.1.2.1. Giới thiệu khái quát về công ty 342.1.2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 352.1.2. Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long 362.1.2.1. Giới thiệu khái quát về công ty 362.1.2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 372.2. Áp dụng tính toán các hệ số P/E, P/BV, P/S với các cổ phiếu 382.2.1. Ước lượng hệ số bêta của các chuỗi lợi suất của các cổ phiếu 382.1.2. Chi phí vốn chủ sở hữu đối với mỗi công ty 392.2.3. Áp dụng tính toán hệ số P/E, P/BV, P/s với các cổ phiếu BPC, BTC, BT6, CAN 412.2.3.1. Áp dụng với cổ phiếu BPC- công ty cổ phần Bao Bì Bỉm Sơn 412.2.3.2. Áp dụng đối với cổ phiếu BTC – Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu 442.2.3.3. Áp dụng đối với cổ phiếu BT6- công ty cổ phần Bê Tông 620 Châu Thới 462.2.3.4. Áp dụng đối với cổ phiếu CAN- công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long 48CHƯƠNG 3- MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TRONG MÔ HÌNH CÁC HỆ SỐ P/E, P/BV VÀ P/S 523.1. EPS – Thu nhập trên mỗi cổ phiếu 523.2. ROE – Thu nhập trên mỗi cổ phần 533.3. Biên lợi nhuận 543.4. Hệ số chi trả cổ tức (p) 563.5. Chi phí vốn chủ sở hữu – ke 57KẾT LUẬN 59

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU BẰNG CÁCH SỬ DỤNG MÔ HÌNH CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH 3

1.1. Định giá cổ phiếu sử dụng mô hình hệ số P/E 3

1.1.1. Lý thuyết chung về hệ số P/E 3

1.1.2. Mô hình hệ số P/E 5

1.1.2.1. Hệ số P/E chuẩn 5

1.1.2.2. Mô hình P/E với công ty có tăng trưởng EPS không đổi (No growth model) 7

1.1.2.3. Mô hình P/E với công ty có tăng trưởng EPS đều 7

1.1.2.4. Mô hình hệ số P/E với công ty có tăng trưởng EPS nhiều giai đoạn 8

1.1.3. Định giá cổ phiếu dựa trên hệ số P/E 9

1.2. Định giá cổ phiếu sử dụng mô hình hệ số PBV 11

1.2.1. Lý thuyết chung về hệ số PBV 11

1.2.2. Mô hình hệ số P/BV 13

1.2.2.1. Mô hình hệ số P/BV cho các công ty ổn định 13

1.2.2.2. Mô hình hệ số P/BV cho công ty tăng trưởng mạnh 16

1.2.3. Định giá cổ phiếu dựa trên hệ số P/BV 18

1.3. Định giá cổ phiếu sử dụng mô hình hệ số P/S 19

1.3.1. Lý thuyết chung về mô hình hệ số P/S 19

1.3.2. Mô hình hệ số P/S 22

1.3.2.1. Mô hình hệ số P/S cho các công ty ổn định 22

1.3.2.2. Hệ số P/S cho các công ty tăng trưởng cao 24

1.3.3. Định giá cổ phiếu sử dụng hệ số P/S 25

CHƯƠNG 2- ỨNG DỤNG TRONG ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY TRÊN HOSE 28

2.1. Phân tích thực trạng của các công ty 28

2.1.1. Công ty Cổ Phần bao bì Bỉm Sơn-BPC 28

2.1.1.1. Giới thiệu khái quát về công ty 28

2.1.1.1. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 29

2.1.2. Công ty Cổ phần Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu 29

2.1.2.1. Giới thiệu khái quát về công ty 29

2.1.2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 31

2.1.2. Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới 34

2.1.2.1. Giới thiệu khái quát về công ty 34

2.1.2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 35

2.1.2. Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long 36

2.1.2.1. Giới thiệu khái quát về công ty 36

2.1.2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty 37

2.2. Áp dụng tính toán các hệ số P/E, P/BV, P/S với các cổ phiếu 38

2.2.1. Ước lượng hệ số bêta của các chuỗi lợi suất của các cổ phiếu 38

2.1.2. Chi phí vốn chủ sở hữu đối với mỗi công ty 39

2.2.3. Áp dụng tính toán hệ số P/E, P/BV, P/s với các cổ phiếu BPC, BTC, BT6, CAN 41

2.2.3.1. Áp dụng với cổ phiếu BPC- công ty cổ phần Bao Bì Bỉm Sơn 41

2.2.3.2. Áp dụng đối với cổ phiếu BTC – Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu 44

2.2.3.3. Áp dụng đối với cổ phiếu BT6- công ty cổ phần Bê Tông 620 Châu Thới 46

2.2.3.4. Áp dụng đối với cổ phiếu CAN- công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long 48

CHƯƠNG 3- MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TRONG MÔ HÌNH CÁC HỆ SỐ P/E, P/BV VÀ P/S 52

3.1. EPS – Thu nhập trên mỗi cổ phiếu 52

3.2. ROE – Thu nhập trên mỗi cổ phần 53

3.3. Biên lợi nhuận 54

3.4. Hệ số chi trả cổ tức (p) 56

3.5. Chi phí vốn chủ sở hữu – ke 57

KẾT LUẬN 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY