Chuyên đề Rủi ro và đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án xin vay vốn tại Sở giao dịch I, ngân hàng Công Thương

Rủi ro có tính chất lan truyền và khó xác định khi rủi ro tín dụng xảy ra thì Sở giao dịch I cần có những biện pháp triệt để ngăn ngừa tối đa ảnh hưởng của rủi ro đó. + Các biện pháp khai thác nợ có vấn đề ở Sở giao dịch I ngân hàng Công Thương gồm có: gia hạn khoản vay, chuyển nợ quá hạn, thay đổi nhân sự, cấp thêm vốn tín dụng, điều chỉnh lại các điều khoản trong hợp đồng. Ngân hàng nhấn mạnh những biện pháp xử lý nợ có vấn đề như: Yêu cầu người bảo lãnh trả nợ, phát mãi tài sản thế chấp hay cầm cố, xử lý theo pháp luật, thanh lý nợ khó đòi bằng xoá nợ. Biện pháp phổ biến để hạn chế khi rủi ro xảy ra chính là đòi nợ bằng tài sản bảo đảm. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao ngân hàng lại phải nhận tài sản đảm bảo: Trong khi những công ty lớn và các khách hàng khác có hệ số tín nhiệm cao không có đảm bảo tín dụng thì những khách hàng còn lại thường được yêu cầu có biện pháp bảo đảm tín dụng nhưcầm cố, thế chấp tài sản hay bảo lãnh trả nợ của người thứ ba. Việc Sở giao dịch I nhận tài sản đảm bảo tín dụng nhằm mục đích: Thứ nhất, nếu người vay không trả nợ theo quy định, thì ngân hàng sẽ có quyền bán tài sản cầm cố hay thế chấp để thu hồi nợ, thứ hai, ngân hàng nhận bảo đảm tín dụng tạo cho ngân hàng lợi thế về tâm lý so với người vay.

Rủi ro có tính chất lan truyền và khó xác định khi rủi ro tín dụng xảy ra thì Sở giao dịch I cần có những biện pháp triệt để ngăn ngừa tối đa ảnh hưởng của rủi ro đó.

+ Các biện pháp khai thác nợ có vấn đề ở Sở giao dịch I ngân hàng Công Thương gồm có: gia hạn khoản vay, chuyển nợ quá hạn, thay đổi nhân sự, cấp thêm vốn tín dụng, điều chỉnh lại các điều khoản trong hợp đồng. Ngân hàng nhấn mạnh những biện pháp xử lý nợ có vấn đề như: Yêu cầu người bảo lãnh trả nợ, phát mãi tài sản thế chấp hay cầm cố, xử lý theo pháp luật, thanh lý nợ khó đòi bằng xoá nợ. Biện pháp phổ biến để hạn chế khi rủi ro xảy ra chính là đòi nợ bằng tài sản bảo đảm.

Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao ngân hàng lại phải nhận tài sản đảm bảo: Trong khi những công ty lớn và các khách hàng khác có hệ số tín nhiệm cao không có đảm bảo tín dụng thì những khách hàng còn lại thường được yêu cầu có biện pháp bảo đảm tín dụng nhưcầm cố, thế chấp tài sản hay bảo lãnh trả nợ của người thứ ba. Việc Sở giao dịch I nhận tài sản đảm bảo tín dụng nhằm mục đích: Thứ nhất, nếu người vay không trả nợ theo quy định, thì ngân hàng sẽ có quyền bán tài sản cầm cố hay thế chấp để thu hồi nợ, thứ hai, ngân hàng nhận bảo đảm tín dụng tạo cho ngân hàng lợi thế về tâm lý so với người vay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY