Chuyên đề Rủi ro và đánh giá rủi ro dự án khi thẩm định dự án vay vốn tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đông Đô

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO DỰ ÁN KHI THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔNG ĐÔ 2

1.1. Giới thiệu chung về ngân hàng đầu tư và phát triển Đông Đô. 2

1.1.1. Sự hình thành và phát triển chi nhánh Đông Đô. 2

1.1.2. Hoạt động kinh doanh và kết quả đạt được giai đoạn 2004-2009. 5

1.2. Thực trạng công tác phân tích và đánh giá rủi ro dự án khi thẩm định dự án cho vay tại chi nhánh. 8

1.2.1. Khái quát về các dự án vay vốn tại chi nhánh và các rủi ro liên quan. 8

1.2.2. Rủi ro và sự cần thiết đánh giá rủi ro khi thẩm định dự án cho vay của ngân hàng. 12

1.2.3 . Quy trình đánh giá rủi ro dự án. 13

1.2.4. Phương pháp đánh giá rủi ro dự án. 17

1.2.4.1. Phương pháp định tính. 17

1.2.4.2. Phương pháp định lượng (Phân tích độ nhạy). 20

1.2.4.3. Phương pháp đánh giá theo trình tự. 20

1.2.4.4. Phương pháp dự báo. 21

1.2.5. Nội dung đánh giá rủi ro dự án. 22

1.2.5.1. Đánh giá rủi ro từ phía khách hàng. 22

1.2.5.2. Đánh giá rủi ro dự án đầu tư. 28

1.2.5.3. Đánh giá rủi ro trong biện pháp bảo đảm tiền vay 36

1.2.6. Minh họa qua dự án cụ thể “Dự án thủy điện Hùng Lợi” 37

1.2.6.1. Giới thiệu về khách hàng vay vốn. 37

1.2.6.2. Đánh giá rủi ro khách hàng. 37

1.2.6.3. Giới thiệu về dự án vay vốn. 44

1.2.6.4. Phân tích, đánh giá rủi ro dự án. 45

1.2.6.5. Đánh giá rủi ro trong biện pháp đảm bảo tiền vay 53

1.2.6.6. Nhận xét công tác đánh giá rủi ro “Dự án thủy điện Hùng Lợi ”. 54

1.3. Đánh giá công tác quản lý rủi ro dự án tại chi nhánh 56

1.3.1. Những kết quả đạt được. 56

1.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân. 59

CHƯƠNG II : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO DỰ ÁN KHI THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CHO VAY TẠI NHĐT&PT ĐÔNG ĐÔ 62

2.1. Định hướng của NHĐT&PT Đông Đô trong thời gian tới. 62

2.1.1. Định hướng chung đến năm 2015 62

2.1.2. Định hướng hoạt động cho vay của chi nhánh. 63

2.2. Giải pháp nhằm tăng cường chất lượng công tác đánh giá rủi ro dự án khi thẩm định dự án cho vay tại NHĐT&PT Đông Đô. 64

2.2.1. Giải pháp về quy trình, nội dung đánh giá rủi ro. 64

2.2.2. Giải pháp về phương pháp đánh giá rủi ro. 66

2.2.3. Giải pháp về thông tin 71

2.2.4. Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ. 73

2.2.5. Giải pháp cải thiện trang thiết bị, công nghệ. 75

2.3. Kiến nghị. 75

2.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, Ngành liên quan. 75

2.3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước. 76

2.3.3. Kiến nghị với NHĐT&PT Đông Đô. 76

2.3.4. Kiến nghị với chủ đầu tư. 76

KẾT LUẬN 77

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY