Chuyên đề Quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần sản xuất thương mại may Sài Gòn

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 11. Ý nghĩa và tính cấp thiết của đề tài 12. Mục tiêu nghiên cứu 13. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 24. Phương pháp nghiên cứu 25. Nội dung nghiên cứu 2CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU 31.1 Hợp đồng xuất khẩu 31.1.1 Khái niệm hợp đồng xuất khẩu 31.1.2 Vai trò của hợp đồng xuất khẩu 31.1.3 Nội dung của hợp đồng xuất khẩu 71. 2. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng hóa 161.2.1. Xin giấy phép xuất khẩu hàng hóa 161.2.2 Thực hiện những công việc ở giai đoạn đầu của khâu thanh toán. 171.2.3 Chuẩn bị hàng hóa xuất khẩu 181.2.4. Kiểm tra hàng hóa xuất khẩu 191.2.5. Thuê phương tiện vận tải 211.2.6. Mua bảo hiểm cho hàng hóa xuất khẩu 211.2.7. Thực hiện thủ tục hải quan 221.2.8. Giao hàng cho người vận tải 221.2.9 Lập bộ chứng từ thanh toán 231.2.10 Khiếu nại 24Kết Luận Chương I 24CHƯƠNG II. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN 252.1. Phân tích hợp đồng xuất khẩu cụ thể 252.1.1. Phần mở đầu, giới thiệu hợp đồng 252.1.2. Phần thông tin chủ thể của hợp đồng 252.1.3. Phần các điều khoản của hợp đồng 252.1.4. Phần cuối của hợp đồng 292.1.5 Nhận xét 292.2. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu 302.2.1.Giấy xin phép xuất khẩu 322.2.2.Thực hiện những công việc đầu tiên của việc thanh toán. 322.2.3. Thuê tàu và mua bảo hiểm 352.2.4.Chuẩn bị nguồn hàng xuất khẩu 352.2.5. Giục mở L/C, kiểm tra L/C 372.2.6. Thủ tục hải quan 382.2.7. Giao hàng cho người chuyên chở 502.2.8 Mua bảo hiểm cho hàng hóa xuất khẩu 542.2.9. Lập bộ chứng từ thanh toán 552.2.10. Giấy chứng nhận xuất xứ 562.2.11. Khiếu nại 582.2.12. Thanh lý hợp đồng với đối tác 592.2.13 Đánh giá quá trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại Công Ty Garmex Saigon JS 59Kết Luận Chương II 62CHƯƠNG III CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY GARMEX SAIGON JS 633.1 Mục đích hoàn thiện 633.2 Căn cứ vào thực trạng của công ty đang vướng mắc 643.3 Các giải pháp hoàn thiện những tồn tại gây khó khăn cho công ty 643.3.1 Hoàn thiện khâu đàm phán và ký kết hợp đồng xuất khẩu sẽ tạo điều kiện tốt cho việc thực hiện hợp đồng xuất khẩu 643.3.2 Tổ chức khâu chuẩn bị hàng hóa 703.3.3 Hoàn thiện khai báo hải quan 713.3.4 Vấn đề thương hiệu của công ty 723.4. Đánh giá chung – Kiến nghị 723.4.1 Đánh giá chung 723.4.2. Một số kiến nghị 73Kết Luận Chương III 75KẾT LUẬN 76DANH MỤC THAM KHẢO 77

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Ý nghĩa và tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 1

3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 2

4. Phương pháp nghiên cứu 2

5. Nội dung nghiên cứu 2

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU 3

1.1 Hợp đồng xuất khẩu 3

1.1.1 Khái niệm hợp đồng xuất khẩu 3

1.1.2 Vai trò của hợp đồng xuất khẩu 3

1.1.3 Nội dung của hợp đồng xuất khẩu 7

1. 2. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng hóa 16

1.2.1. Xin giấy phép xuất khẩu hàng hóa 16

1.2.2 Thực hiện những công việc ở giai đoạn đầu của khâu thanh toán. 17

1.2.3 Chuẩn bị hàng hóa xuất khẩu 18

1.2.4. Kiểm tra hàng hóa xuất khẩu 19

1.2.5. Thuê phương tiện vận tải 21

1.2.6. Mua bảo hiểm cho hàng hóa xuất khẩu 21

1.2.7. Thực hiện thủ tục hải quan 22

1.2.8. Giao hàng cho người vận tải 22

1.2.9 Lập bộ chứng từ thanh toán 23

1.2.10 Khiếu nại 24

Kết Luận Chương I 24

CHƯƠNG II. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN 25

2.1. Phân tích hợp đồng xuất khẩu cụ thể 25

2.1.1. Phần mở đầu, giới thiệu hợp đồng 25

2.1.2. Phần thông tin chủ thể của hợp đồng 25

2.1.3. Phần các điều khoản của hợp đồng 25

2.1.4. Phần cuối của hợp đồng 29

2.1.5 Nhận xét 29

2.2. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu 30

2.2.1.Giấy xin phép xuất khẩu 32

2.2.2.Thực hiện những công việc đầu tiên của việc thanh toán. 32

2.2.3. Thuê tàu và mua bảo hiểm 35

2.2.4.Chuẩn bị nguồn hàng xuất khẩu 35

2.2.5. Giục mở L/C, kiểm tra L/C 37

2.2.6. Thủ tục hải quan 38

2.2.7. Giao hàng cho người chuyên chở 50

2.2.8 Mua bảo hiểm cho hàng hóa xuất khẩu 54

2.2.9. Lập bộ chứng từ thanh toán 55

2.2.10. Giấy chứng nhận xuất xứ 56

2.2.11. Khiếu nại 58

2.2.12. Thanh lý hợp đồng với đối tác 59

2.2.13 Đánh giá quá trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại Công Ty Garmex Saigon JS 59

Kết Luận Chương II 62

CHƯƠNG III CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY GARMEX SAIGON JS 63

3.1 Mục đích hoàn thiện 63

3.2 Căn cứ vào thực trạng của công ty đang vướng mắc 64

3.3 Các giải pháp hoàn thiện những tồn tại gây khó khăn cho công ty 64

3.3.1 Hoàn thiện khâu đàm phán và ký kết hợp đồng xuất khẩu sẽ tạo điều kiện tốt cho việc thực hiện hợp đồng xuất khẩu 64

3.3.2 Tổ chức khâu chuẩn bị hàng hóa 70

3.3.3 Hoàn thiện khai báo hải quan 71

3.3.4 Vấn đề thương hiệu của công ty 72

3.4. Đánh giá chung – Kiến nghị 72

3.4.1 Đánh giá chung 72

3.4.2. Một số kiến nghị 73

Kết Luận Chương III 75

KẾT LUẬN 76

DANH MỤC THAM KHẢO 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY