Chuyên đề Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng tỉnh bến tre

MỤC LỤCCHƯƠNG 1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ NGUỒN LỢI THỦY SẢN TỈNH BẾN TRE .3 I Điều kiện tự nhiên 3 1 Vị trí địa lý.3 2 Khí hậu .3 3 Đặc điểm địa hình .4 4 Tài nguyên thiên nhiên .4II Nguồn lợi thủy sản và thủy sinh vật 7CHƯƠNG 2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CỦA TỈNH 10 1 Phát triển kinh tế .10 2.Chuyển dịch cơ cấu các thành phần kinh tế .10 3. Cơ cấu GDP và vốn đầu tư .14CHƯƠNG 3 HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG 1 Tình hình phát triển chung của tỉnh Bến Tre .14 2 Tình hình phát triển của huyện .15 3 Hiện trạng nuôi tôm ven biển các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.16 a.Tỉnh Tiền Giang 16 b.Tỉnh Trà Vinh 17CHƯƠNG 4 QUY HOẠCH VÙNG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TỈNH BẾN TRE .18 1 Định hướng quy hoạch phát triển chung .18 2 Một số mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 25 3 Một số bệnh thường gặp và biện pháp phòng ngừa trong nuôi tôm thẻ chân trắng .27CHƯƠNG 5 CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH I Tính nguyên tắc 30 II Các giải pháp .30 III Thực hiện chính sách 32 IV Tổ chức thực hiện .34

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ NGUỒN LỢI THỦY SẢN TỈNH BẾN TRE .3

I Điều kiện tự nhiên 3

1 Vị trí địa lý.3

2 Khí hậu .3

3 Đặc điểm địa hình .4

4 Tài nguyên thiên nhiên .4

II Nguồn lợi thủy sản và thủy sinh vật 7

CHƯƠNG 2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CỦA TỈNH 10

1 Phát triển kinh tế .10

2.Chuyển dịch cơ cấu các thành phần kinh tế .10

3. Cơ cấu GDP và vốn đầu tư .14

CHƯƠNG 3 HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG

1 Tình hình phát triển chung của tỉnh Bến Tre .14

2 Tình hình phát triển của huyện .15

3 Hiện trạng nuôi tôm ven biển các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.16

a.Tỉnh Tiền Giang 16

b.Tỉnh Trà Vinh 17

CHƯƠNG 4 QUY HOẠCH VÙNG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TỈNH BẾN TRE .18

1 Định hướng quy hoạch phát triển chung .18

2 Một số mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 25

3 Một số bệnh thường gặp và biện pháp phòng ngừa trong nuôi tôm thẻ chân trắng .27

CHƯƠNG 5 CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH

I Tính nguyên tắc 30

II Các giải pháp .30

III Thực hiện chính sách 32

IV Tổ chức thực hiện .34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY