Chuyên đề Quản lý tài sản cố định và vốn cố định trong công ty kinh doanh nhà số I sở nhà đất Hà nội

Công tác tài chính kế toán của công ty Kinh Doanh Nhà Số 1 Hà Nội có quan hệ chặt chẽ với các bộ phận khác, phòng tài chính kế toán báo cáo trực tiếp với giám đốc và phó giám đốc công ty. Hình thức tổ chức kế toán vừa tập trung vừa phân tán. Tất cả các nghiệp vụ phát sinh của các bộ phận đều được hạch toán tại phòng tài chính kế toán, phòng gồm có 6 người. Xét cơ cấu. Bộ phận tài chính kế toán của công ty Kinh Doanh Nhà Số 1 Hà Nội gồm:

+ Kế toán trưởng.

+ Kế toán thanh toán.

+ Kế toán TSCĐ và ấn chỉ.

+ Kế toán ngân hàng và doanh thu.

+ Kế toán tiền lương và BHXH.

+ Kế toán nguồn vốn ngân sách, kế toán sửa chữa KĐT nhà.

+ Kế toán thuế và các khoản phải nộp khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY