Chuyên đề Quản lý Nhà Nước về văn bản và công tác văn thư lưu trữ tại Công ty Xây dựng và Cấp thoát nước Quảng Nam

Mục lụcTiêu đề Trang Phần mở đầu 1Phần I: Một số vấn đề chung về văn bản và quản lý văn bản 3I. Khái niệm và phân loại văn bản . 31. Khái niệm văn bản . 42. Phân loại văn bản và thẩm quyền ban hành văn bản QLNN . 4II: Chức năng của văn bản Quản lý Nhà nước . 61. Chức năng thông tin . 62. Chức năng Quản lý . 73. Chức năng pháp lý . 74. Các chức năng khác . 8III: Vai trò của văn bản trong hoạt động quản ly Nhà nước . 81. Bảo đảm thông tin trong hoạt động quản lý của cơ quan Nhà Nước . 82. Vai trò truyền đạt các quyết định Quản lý . 93. Vai trò kiểm tra, theo dõi hoạt động của bộ máy lãnh đạo và quản lý . 94. Văn bản đóng vai trò trong việc xây dựng hệ thống pháp luật . 9Phần II: Thực trạng quản lý văn bản tại Công ty Xây dựng & Cấp thoát nước Quảng Nam . 10I. Khái Quát chung cơ quan Công ty Xây dựng & Cấp thoát nước Quảng Nam . 10II. Tình hình tiếp nhận xử lý, ban hành và quản lý văn bản tại Công ty Xây dựng & Cấp thoát nước Quảng Nam. 141. Văn bản đến và quản lý văn bản đến . 142. Văn bản đi và việc xử lý, quản lý văn bản đi . 15III. Đánh giá ưu khuyết điểm, nguyên nhân . 151. Về tình hình tiếp nhận và xử lý văn bản . 152. Về soạn thảo, ban hành văn bản . 163. Nguyên nhân ưu, khuyết điểm . 17IV. Một số bài học trong công tác Quản lý văn bản ở Công ty Xây dựng & Cấp thoát nước Quảng Nam. 18Phần III: một số giải pháp để nâng cao chất lượng văn bản đi và quản lý văn bản ở Công ty Xây dựng & Cấp thoát nước Quảng Nam. 19I. Một số giải pháp . 19II. Xây dựng quy chế hoạt động văn thư cho cơ quan . 20Kết luận . 21

Mục lục

Tiêu đề Trang

Phần mở đầu 1

Phần I: Một số vấn đề chung về văn bản và quản lý văn bản 3

I. Khái niệm và phân loại văn bản . 3

1. Khái niệm văn bản . 4

2. Phân loại văn bản và thẩm quyền ban hành văn bản QLNN . 4

II: Chức năng của văn bản Quản lý Nhà nước . 6

1. Chức năng thông tin . 6

2. Chức năng Quản lý . 7

3. Chức năng pháp lý . 7

4. Các chức năng khác . 8

III: Vai trò của văn bản trong hoạt động quản ly Nhà nước . 8

1. Bảo đảm thông tin trong hoạt động quản lý của cơ quan Nhà Nước . 8

2. Vai trò truyền đạt các quyết định Quản lý . 9

3. Vai trò kiểm tra, theo dõi hoạt động của bộ máy lãnh đạo và quản lý . 9

4. Văn bản đóng vai trò trong việc xây dựng hệ thống pháp luật . 9

Phần II: Thực trạng quản lý văn bản tại Công ty Xây dựng & Cấp thoát nước Quảng Nam . 10

I. Khái Quát chung cơ quan Công ty Xây dựng & Cấp thoát nước Quảng Nam . 10

II. Tình hình tiếp nhận xử lý, ban hành và quản lý văn bản tại Công ty Xây dựng & Cấp thoát nước Quảng Nam. 14

1. Văn bản đến và quản lý văn bản đến . 14

2. Văn bản đi và việc xử lý, quản lý văn bản đi . 15

III. Đánh giá ưu khuyết điểm, nguyên nhân . 15

1. Về tình hình tiếp nhận và xử lý văn bản . 15

2. Về soạn thảo, ban hành văn bản . 16

3. Nguyên nhân ưu, khuyết điểm . 17

IV. Một số bài học trong công tác Quản lý văn bản ở Công ty Xây dựng & Cấp thoát nước Quảng Nam. 18

Phần III: một số giải pháp để nâng cao chất lượng văn bản đi và quản lý văn bản ở Công ty Xây dựng & Cấp thoát nước Quảng Nam. 19

I. Một số giải pháp . 19

II. Xây dựng quy chế hoạt động văn thư cho cơ quan . 20

Kết luận . 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY