Chuyên đề Phương pháp tính và động thái chỉ só giá chứng khoán Việt Nam VN-Index từ ngày 28/07/2000 đến 25/04/2006

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN 2

1.2 Các phương pháp tính chỉ số giá chứng khoán. 2

1.2.2 Chỉ số giá bình quân gia quyền giá trị 2

1.2.3 Chỉ số giá bình quân Laspeyres 2

1.2.4 Chỉ số giá bình quân Paascher 2

1.2.5 Chỉ số giá bình quân Fisher 2

1.3 Ưu nhược điểm của từng loại quyền số 2

1.4 Phương pháp tính chỉ số VN-Index trên TTCK Việt Nam 2

1.5 Nguyên nhân gây ra tính không liên tục trong quá trình tính toán chỉ số giá chứng khoán. 2

1.6 Kỹ thuật trừ khử tính không liên tục trong quá trình tính toán chỉ số giá chứng khoán. 2

1.6.1 Bớt cổ phiếu khỏi rổ đại diện 2

1.6.2 Thêm cổ phiếu vào rổ đại diện 2

1.6.3 Thay cổ phiếu trong rổ đại diện 2

1.6.4 Tách cổ phiếu trong rổ đại diện 2

1.6.5 Gộp cổ phiếu trong rổ đại diện. 2

1.6.6 Cổ phiếu giao dịch trong ngày không hưởng cổ tức. 2

1.6.7 Thưởng tiền mặt cho cổ đông và thưởng cổ phiếu để tăng vốn 2

1.6.8 Phát hành chứng quyền để tăng vốn 2

1.6.9 Phát hành thêm cổ phiếu đang niêm yết. 2

PHẦN 2: PHÂN TÍCH CHUỖI LỢI SUẤT CỦA CHỈ SỐ GIÁ 2

CHỨNG KHOÁN VN- INDEX

2.2 Biểu đồ chuỗi chỉ số giá chứng khoán VN-Index 2

2.3 Biểu đồ chuỗi lợi suất chỉ số giá chứng khoán R 2

2.4 Kiểm định nghiệm đơn vị (Unit root test ) 2

2.5 Lược đồ tương quan và mô hình ARIMA của chuỗi R 2

2.6 Ước lượng mô hình ARIMA 2

2.7 Đồ thị phần dư của mô hình ARMA (1,6) của R 2

2.8 Lược đồ tương quan bình phương các phần dư mô hình ARMA(1,6) 2

2.9 Ước lượng sự biến động của lợi suất R mô hình ARCH 2

2.10 Ước lượng sự biến động của lợi suất R mô hình GARCH 2

2.11 Kiểm định hiệu ứng đòn bẩy với chuỗi lợi suất R 2

2.12 Mô hình Garch M 2

2.13 Mô hình cơ cấu T- Garch ( The component GARCH ) 2

2.14 Mô hình cấu thành đối xứng (ASYMMETRIC COMPONENT) 2

PHẦN 3: ĐỘNG THÁI CỦA CHỈ SỐ GIÁ VN – INDEX 2

TỪ 28/07/2000 ĐẾN 25/04/2006

3.1 Thời kỳ 28/07/2000 đến 25/06/2001 2

3.2 Thời kỳ 25/06/2001 đến 08/03/2002 2

3.3 Thời kỳ 08/03/2002 đến 24/10/2003 2

3.4 Thời kỳ 24/10/2003 đến 01/04/2004 2

3.5 Thời kỳ 01/04/2004 đến 26/08/2005 2

3.6 Thời kỳ 26/08/20065đến 25/04/2006 2

KẾT LUẬN 2

MỘT VÀI KHUYẾN NGHỊ 2

PHỤ LỤC 2

Phụ lục 1. Một vài chỉ số giá chứng khoán trên thế giới 2

 Chỉ số Hangseng (HSI) Hồng Công. 2

 Chỉ số Dow Jone của Mỹ( Dow Jone Average) 2

 Chỉ số NASDAQ của Mỹ 2

 Chỉ số NYSEI của Mỹ 2

 Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản 2

 Chỉ số KOSPI tổng hợp của Hàn Quốc. 2

Phụ lục 2. 10 sự kiện nổi bật trên TTCK Việt Nam năm 2005 2

Phụ lục 3. Các sự kiện trong và ngoài nước. 2

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY