Chuyên đề Phương pháp bảo quản lúa giống và lúa thịt truyền thống

GiỚI THIỆU CHUNG I. Khái niệm Lúa giống là lúa được giữ lại, bảo quản phục vụ cho công tác sản xuất vụ sau. Lúa thịt hay là lúa thương phẩm sử dụng làm giống, phân phối trên thị trường làm lương thực thực phẩm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC