Chuyên đề Phát triển Kinh tế Đối ngoại của Cămpuchia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 21. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 22. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 23. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 24. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 36. BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI 3NỘI DUNG 4I/ LÝ LUẬN CHUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 41/ Khái niệm 42/ Các hình thức hội nhập khu vực 43/ WTO tổ chức mang tính hội nhập toàn cầu 64/ Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực 115/ Tính tất yếu phải hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực 20II/ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA CĂMPUCHIA 211/ Tình hình kinh tế và chính trị của Cămpuchia 212/ Tình hình phát triển kinh tế đối ngoại của Cămpuchia 283/ Một số nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Cămpuchia 374/ Tình hình đầu tư ra nước ngoài của Cămpuchia 395/ Hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực của Cămpuchia 39III/ CÁC PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA CĂMPUCHIA VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ 551/ Các phương hướng nhằm phát triển kinh tế đối ngoại của Cămpuchia 552/ Kiến nghị 56KẾT LUẬN 57

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 2

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 2

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 2

3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3

5. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 3

6. BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI 3

NỘI DUNG 4

I/ LÝ LUẬN CHUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 4

1/ Khái niệm 4

2/ Các hình thức hội nhập khu vực 4

3/ WTO tổ chức mang tính hội nhập toàn cầu 6

4/ Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực 11

5/ Tính tất yếu phải hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực 20

II/ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA CĂMPUCHIA 21

1/ Tình hình kinh tế và chính trị của Cămpuchia 21

2/ Tình hình phát triển kinh tế đối ngoại của Cămpuchia 28

3/ Một số nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Cămpuchia 37

4/ Tình hình đầu tư ra nước ngoài của Cămpuchia 39

5/ Hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực của Cămpuchia 39

III/ CÁC PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA CĂMPUCHIA VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ 55

1/ Các phương hướng nhằm phát triển kinh tế đối ngoại của Cămpuchia 55

2/ Kiến nghị 56

KẾT LUẬN 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY