Chuyên đề Phát triển hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tại công ty chứng khoán ngân hàng công thương

Mục lụcLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 31.1. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 31.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 31.1.2. Khái niệm và chức năng của công ty chứng khoán 41.1.3. Vai trò của công ty chứng khoán. 51.1.4. Các hoạt động chủ yếu của công ty chứng khoán 61.2. HOẠT ĐỘNG T VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 131.2.1. Khái niệm chung 131.2.2. Vai trò của hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp 181.2.3. Quy trình thực hiện 191.2.4. Điều kiện để phát triển hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp 30Kết luận chương 1 32CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 332.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 332.2. CƠ SỞ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CÔNG THƯƠNG 402.2.1. Cơ sở pháp lý 402.2. Nhu cầu của thị trường 412.2.3. Năng lực của công ty chứng khoán công thương 422.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CÔNG THƯƠNG 432.3.1. Tư vấn trọn gói 432.3.2.Thực hiện tư vấn niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán cho công ty cổ phần. 562.4. ĐÁNH GIÁ 592.4.1. Những mặt đạt được 592.4.2. Hạn chế 612.4.3. Nguyên nhân 62Kết luận chương 2. 63CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CHỨNGKHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG 643.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CÔNG THƯƠNG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010. 643.1.1. Định hướng phát triển chung của thị trường chứng khoán Việt Nam. 643.1.2. Định hướng phát triển của công ty chứng khoán Công thương trong tương lai. 663.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG. 663.2.1. Xây dựng quy trình hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp 673.2.2. Tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 703.2.3. Nâng cao chất lượng dịch vụ 723.2.4. Nâng cao năng lực tài chính 733.2.5. Hoàn thiện chiến lược khách hàng 733.2.6. Tăng cường các dịch vụ hỗ trợ sau tư vấn 743.2.7. Phát triển hoạt động Marketing về hình ảnh và hiệu quả hoạt động của công ty 743.2.8. Phối hợp chặt chẽ các hoạt động của công ty 753.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 753.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và các bộ liên quan 753.3.2. Kiến nghị với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước 773.3.3. Đối với các trung tâm giao dịch 783.3.4. Kiến nghị đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam 78Kết luận chương 3 79KẾT LUẬN 80

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 3

1.1. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 3

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 3

1.1.2. Khái niệm và chức năng của công ty chứng khoán 4

1.1.3. Vai trò của công ty chứng khoán. 5

1.1.4. Các hoạt động chủ yếu của công ty chứng khoán 6

1.2. HOẠT ĐỘNG T VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 13

1.2.1. Khái niệm chung 13

1.2.2. Vai trò của hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp 18

1.2.3. Quy trình thực hiện 19

1.2.4. Điều kiện để phát triển hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp 30

Kết luận chương 1 32

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 33

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 33

2.2. CƠ SỞ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CÔNG THƯƠNG 40

2.2.1. Cơ sở pháp lý 40

2.2. Nhu cầu của thị trường 41

2.2.3. Năng lực của công ty chứng khoán công thương 42

2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CÔNG THƯƠNG 43

2.3.1. Tư vấn trọn gói 43

2.3.2.Thực hiện tư vấn niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán cho công ty cổ phần. 56

2.4. ĐÁNH GIÁ 59

2.4.1. Những mặt đạt được 59

2.4.2. Hạn chế 61

2.4.3. Nguyên nhân 62

Kết luận chương 2. 63

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CHỨNGKHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG 64

3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CÔNG THƯƠNG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010. 64

3.1.1. Định hướng phát triển chung của thị trường chứng khoán Việt Nam. 64

3.1.2. Định hướng phát triển của công ty chứng khoán Công thương trong tương lai. 66

3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG. 66

3.2.1. Xây dựng quy trình hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp 67

3.2.2. Tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 70

3.2.3. Nâng cao chất lượng dịch vụ 72

3.2.4. Nâng cao năng lực tài chính 73

3.2.5. Hoàn thiện chiến lược khách hàng 73

3.2.6. Tăng cường các dịch vụ hỗ trợ sau tư vấn 74

3.2.7. Phát triển hoạt động Marketing về hình ảnh và hiệu quả hoạt động của công ty 74

3.2.8. Phối hợp chặt chẽ các hoạt động của công ty 75

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 75

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ và các bộ liên quan 75

3.3.2. Kiến nghị với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước 77

3.3.3. Đối với các trung tâm giao dịch 78

3.3.4. Kiến nghị đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam 78

Kết luận chương 3 79

KẾT LUẬN 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY