Chuyên đề Phát triển hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty chứng khoán ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

môc lôcLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN 31.1. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 31.1.1. Khái niệm công ty chứng khoán: 31.1.2. Phân loại công ty chứng khoán 41.1.2.1. Dựa vào loại hình tổ chức. 41.1.2.2. Phân loại theo hình thức kinh doanh: 51.1.3. Vai trò công ty chứng khoán 61.1.3.1. Đối với các tổ chức phát hành: 71.1.3.2. Đối với nhà đầu tư: 71.1.3.3. Đối với thị trường chứng khoán: 71.1.3.4. Đối với các cơ quan quản lý thị trường: 81.1.4. Khái quát những nghiệp vụ chính của một công ty chứng khoán 91.2. NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN 131.2.1. Khái niệm: 131.2.3. Đặc điểm của nghiệp vụ môi giới chứng khoán: 201.2.4. Quy trình của nghiệp vụ môi giới chứng khoán: 211.3. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN .231.3.1. Quan điểm về hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ môi giới chưng khoán, người ta thường căn cứ vào kết quả mà nó đem lại. 1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng tơi khả năng hoạt động của nghiệp vụ môi giới chứng khoán: 24CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NHN0 & PTNT VIỆT NAM. 292.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NHN0 & PTNT VIỆT NAM ( AGRISECO ). 292.1.1. Quá trình hình thành và phát triển: 292.1.2. Ngành ghề kinh doanh 302.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty: 312.1.4 Bối cảnh kinh doanh: 322.1.5. Những thuận lợi và khó khăn. 352.2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NHNN0 & PTNT VN. 392.2.1. Số lượng tài khoản khách hàng mở tại công ty. 402.2.2. Giá trị doanh số giao dịch và thị phần: 442.2.3. Doanh thu môi giới. 462.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NHNo&PTNTVN. 502.3.1. Những kết quả đạt được: 502.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân. 53CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM. 563.1. CƠ SỞ CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CTCK NHNo&PTNTVN. 563.1.1. Định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam: 563.1.2. Định hướng phát triển của Công ty chứng khoán 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 583.2.2. Kế hoạch hóa hoạt động marketing, tiếp thị. 613.2.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. 623.2.4. Tận dụng mối quan hệ với ngân hàng mẹ. 623.2.5. Đào tạo nguồn nhân lực. 633.2.6. Từng bước nâng cấp cơ sở vật chất – kỹ thuật. 663.2.7. Mở rộng phạm vi hoạt động 673.2.8. Các giải pháp khác. 683.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 683.3.1. Kiến nghị với Uỷ ban chứng khoán nhà nước. 683.3.2. Kiến nghị đối với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 71kÕt luËn 75

môc lôc

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN 3

1.1. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 3

1.1.1. Khái niệm công ty chứng khoán: 3

1.1.2. Phân loại công ty chứng khoán 4

1.1.2.1. Dựa vào loại hình tổ chức. 4

1.1.2.2. Phân loại theo hình thức kinh doanh: 5

1.1.3. Vai trò công ty chứng khoán 6

1.1.3.1. Đối với các tổ chức phát hành: 7

1.1.3.2. Đối với nhà đầu tư: 7

1.1.3.3. Đối với thị trường chứng khoán: 7

1.1.3.4. Đối với các cơ quan quản lý thị trường: 8

1.1.4. Khái quát những nghiệp vụ chính của một công ty chứng khoán 9

1.2. NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN 13

1.2.1. Khái niệm: 13

1.2.3. Đặc điểm của nghiệp vụ môi giới chứng khoán: 20

1.2.4. Quy trình của nghiệp vụ môi giới chứng khoán: 21

1.3. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN .23

1.3.1. Quan điểm về hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ môi giới chưng khoán, người ta thường căn cứ vào kết quả mà nó đem lại.

1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng tơi khả năng hoạt động của nghiệp vụ môi giới chứng khoán: 24

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NHN0 & PTNT VIỆT NAM. 29

2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NHN0 & PTNT VIỆT NAM ( AGRISECO ). 29

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển: 29

2.1.2. Ngành ghề kinh doanh 30

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty: 31

2.1.4 Bối cảnh kinh doanh: 32

2.1.5. Những thuận lợi và khó khăn. 35

2.2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NHNN0 & PTNT VN. 39

2.2.1. Số lượng tài khoản khách hàng mở tại công ty. 40

2.2.2. Giá trị doanh số giao dịch và thị phần: 44

2.2.3. Doanh thu môi giới. 46

2.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NHNo&PTNTVN. 50

2.3.1. Những kết quả đạt được: 50

2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân. 53

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM. 56

3.1. CƠ SỞ CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CTCK NHNo&PTNTVN. 56

3.1.1. Định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam: 56

3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty chứng khoán

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 58

3.2.2. Kế hoạch hóa hoạt động marketing, tiếp thị. 61

3.2.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. 62

3.2.4. Tận dụng mối quan hệ với ngân hàng mẹ. 62

3.2.5. Đào tạo nguồn nhân lực. 63

3.2.6. Từng bước nâng cấp cơ sở vật chất – kỹ thuật. 66

3.2.7. Mở rộng phạm vi hoạt động 67

3.2.8. Các giải pháp khác. 68

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 68

3.3.1. Kiến nghị với Uỷ ban chứng khoán nhà nước. 68

3.3.2. Kiến nghị đối với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 71

kÕt luËn 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY