Chuyên đề Phát triển dịch vụ ngân hàng trong điều kiện hội nhập tại ngân hàng Petrolimex chi nhánh Gia Lâm – Hà Nội

MỤC LỤCCHƯƠNG I:LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 21.1.Tổng quan về ngân hàng thương mại và dịch vụ ngân hàng 21.1.1. Một số vấn đề về ngân hàng thương mại 21.1.1.1.Khái niệm và sự ra đời ngân hàng thương mại 21.1.1.2.Các hoạt động cơ bản 71.2.1. Dịch vụ ngân hàng 91.2.1.1.Khái niệm dịch vụ ngân hàng 91.2.1.2.Các loại dịch vụ của ngân hàng thương mại 101.2.Hội nhập kinh tế quốc tế và tác động của nó đến sự phát triển của dịch vụ ngân hàng 191.2.1. Hội nhập kinh tế quốc tế và nội dung hội nhập kinh tế quốc tế 191.2.2.Yêu cầu của WTO,hiệp định thương mại Việt-Mỹ trong lĩnh vực ngân hàng 211.2.2.1.Yêu cầu của WTO 211.2.1.2.Yêu cầu của hiệp định thương mại Việt -Mỹ 241.2.3.Những cơ hội và thách thức đối với ngân hàng thương mại Việt Nam khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. 251.2.3.1.Cơ hội 251.2.3.2.Thách thức 30CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG PETROLIMEX CHI NHÁNH GIA LÂM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 362.1.Giới thiệu chung về ngân hàng petrolimex chi nhánh Gia lâm 362.1.1.Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức 362.1.2.Các dịch vụ cơ bản tại chi nhánh ngân hàng Petrolimex Gia Lâm 382.2.Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh Gia Lâm 432.2.1.Điều kiện tiếp cận với sản phẩm dịch vụ 432.2.1.1.Mật độ phục vụ về mặt địa lý 432.2.1.2.Mức độ đa dạng về sản phẩm dịch vụ 432.2.1.3.Công tác khách hàng 442.2.2.Chất lượng dịch vụ mà ngân hàng cung cấp 442.2.2.1.Việc ứng dụng công nghệ mới 442.2.2.2.Trình độ nhân viên 452.3.Phân tích và đánh giá 452.3.1.Hoạt động cung cấp dịch vụ ở chi nhánh PG Bank-Gia Lâm-Hà Nội 452.3.2.Những thành tích đạt được 522.3.3.Một số tồn tại 54 2.3.4.Một số nguyên nhân 54CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG PETROLIMEX CHI NHÁNH GIA LÂM TRONG ĐIỀU KIỆN HNKTQT 563.1 Định hướng hoạt động trong tiến trình hội nhập 563.1.1Định hướng chung về phát triển của ngân hàng Petrolimex 563.1.2Định hướng phát triển của PG bank Gia Lâm 563.2Một số giải pháp chủ yếu 563.2.1Nhóm giải pháp củng cố tiềm lực tài chính 563.2.2.Nhóm giải pháp hiện đại hoá công nghệ 573.2.3.Nhóm giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing 583.2.4. Nhóm giải pháp cơ cấu lại mô hình tổ chức,tăng cường năng lực điều hành,nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngân hàng. 613.3.Một số kiến nghị 623.3.1.Đối với chính phủ 623.3.2.Đối với ngân hang petrolimex 63KẾT LUẬN 64

MỤC LỤC

CHƯƠNG I:LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 2

1.1.Tổng quan về ngân hàng thương mại và dịch vụ ngân hàng 2

1.1.1. Một số vấn đề về ngân hàng thương mại 2

1.1.1.1.Khái niệm và sự ra đời ngân hàng thương mại 2

1.1.1.2.Các hoạt động cơ bản 7

1.2.1. Dịch vụ ngân hàng 9

1.2.1.1.Khái niệm dịch vụ ngân hàng 9

1.2.1.2.Các loại dịch vụ của ngân hàng thương mại 10

1.2.Hội nhập kinh tế quốc tế và tác động của nó đến sự phát triển của dịch vụ ngân hàng 19

1.2.1. Hội nhập kinh tế quốc tế và nội dung hội nhập kinh tế quốc tế 19

1.2.2.Yêu cầu của WTO,hiệp định thương mại Việt-Mỹ trong lĩnh vực ngân hàng 21

1.2.2.1.Yêu cầu của WTO 21

1.2.1.2.Yêu cầu của hiệp định thương mại Việt -Mỹ 24

1.2.3.Những cơ hội và thách thức đối với ngân hàng thương mại Việt Nam khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. 25

1.2.3.1.Cơ hội 25

1.2.3.2.Thách thức 30

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG PETROLIMEX CHI NHÁNH GIA LÂM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 36

2.1.Giới thiệu chung về ngân hàng petrolimex chi nhánh Gia lâm 36

2.1.1.Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức 36

2.1.2.Các dịch vụ cơ bản tại chi nhánh ngân hàng Petrolimex Gia Lâm 38

2.2.Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh Gia Lâm 43

2.2.1.Điều kiện tiếp cận với sản phẩm dịch vụ 43

2.2.1.1.Mật độ phục vụ về mặt địa lý 43

2.2.1.2.Mức độ đa dạng về sản phẩm dịch vụ 43

2.2.1.3.Công tác khách hàng 44

2.2.2.Chất lượng dịch vụ mà ngân hàng cung cấp 44

2.2.2.1.Việc ứng dụng công nghệ mới 44

2.2.2.2.Trình độ nhân viên 45

2.3.Phân tích và đánh giá 45

2.3.1.Hoạt động cung cấp dịch vụ ở chi nhánh PG Bank-Gia Lâm-Hà Nội 45

2.3.2.Những thành tích đạt được 52

2.3.3.Một số tồn tại 54

2.3.4.Một số nguyên nhân 54

CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG PETROLIMEX CHI NHÁNH GIA LÂM TRONG ĐIỀU KIỆN HNKTQT 56

3.1 Định hướng hoạt động trong tiến trình hội nhập 56

3.1.1Định hướng chung về phát triển của ngân hàng Petrolimex 56

3.1.2Định hướng phát triển của PG bank Gia Lâm 56

3.2Một số giải pháp chủ yếu 56

3.2.1Nhóm giải pháp củng cố tiềm lực tài chính 56

3.2.2.Nhóm giải pháp hiện đại hoá công nghệ 57

3.2.3.Nhóm giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing 58

3.2.4. Nhóm giải pháp cơ cấu lại mô hình tổ chức,tăng cường năng lực điều hành,nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngân hàng. 61

3.3.Một số kiến nghị 62

3.3.1.Đối với chính phủ 62

3.3.2.Đối với ngân hang petrolimex 63

KẾT LUẬN 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY