Chuyên đề Phát triển dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Ninh Bình

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NINH BÌNH 4

1. Khái quát về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Ninh Bình 4

1.1.Khái quát về quá trình hình thành và phát triển 4

1.2. Đặc điểm khách hàng của chi nhánh 8

1.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2009 9

1.3.1. Tổng tài sản và cơ cấu nguồn vốn 9

1.3.3. Công tác tín dụng: 11

1.3.4. Công tác dịch vụ: 12

1.3.5. Kết quả kinh doanh: 12

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH NINH BÌNH 14

1. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp. 14

1.1.Dịch vụ thanh toán chuyển tiền trong nước 14

1.2. Dịch vụ thanh toán quốc tế 18

1.2.1.Dịch vụ chuyển tiền quốc tế 20

1.2.2. Dịch vụ thư tín dụng (L/C) 22

1.3.Dịch vụ bảo lãnh 23

1.4. Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ 28

2.Đánh giá chung về phát triển dịch vụ ngân hàng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Ninh Bình thời gian qua 30

2.1.Những kết quả đạt được 30

2.2. Những hạn chế và nguyên nhân. 32

2.2.1. Những hạn chế. 32

2.2.2.Nguyên nhân của những hạn chế: 33

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH NINH BÌNH 35

3.1. Phương hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Ninh Bình. 35

3.2. Các giải pháp chủ yếu phát triển dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Ninh Bình. 37

3.2.1. Đa dạng hoá các loại hình bảo lãnh, dịch vụ L/C, dịch vụ thanh toán và dịch vụ kinh doanh ngoại tệ. 37

3.2.1.1. Đối với các sản phẩm truyền thống 37

3.2.1.2.Đối với các dịch vụ hiện đại: 39

3.2.2. Xây dựng chính sách giá linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng khách hàng khác nhau và mang tính cạnh tranh với các Ngân hàng khác trên địa bàn. 40

3.2.2.1. Đối với khách hàng đang hoạt động tại ngân hàng khác 40

3.2.2.2. Khách hàng đang hoạt động tại chi nhánh 41

3.2.2.3. Khách hàng chưa hoạt động tại ngân hàng nào 41

3.2.3. Khuyếch trương giao tiếp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với các doanh nghiệp. 42

3.2.4. Đa dạng hoá hệ thống kênh phân phối. 43

3.2.5. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường. 43

3.2.6. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng. 44

3.3. Kiến nghị 44

3.3.1.Kiến nghị với Chính phủ và NHNN 44

3.3.2 Đối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: 46

3.3.3. Kiến nghị với doanh nghiệp 46

CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY